Virksomhedscentre

Et virksomhedscenter kan oprettes af en privat eller en offentlig virksomhed efter aftale med Jobcentret. I virksomhedscentret indgår de ledige i løsning af arbejdsopgaver for virksomheden – i virksomhedspraktik eller i et særligt tilrettelagt projekt.

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 122

Målgruppen er de svageste ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet – det vil sige, personer der er aktivitetsparate eller på ledighedsydelse. 

Det er en god løsning, hvis virksomhedscenteret på forhånd reserverer mindst fire faste pladser, som jobcenteret kan disponere over. Jobcenter og virksomhed indgår herefter en skriftlig kontrakt om mål med virksomhedscentret, antal pladser, arbejdsopgaver, mentorfunktionen, økonomi o.a.

Virksomheden er ansvarlig for driften af virksomhedscenteret, mens jobcenteret står for visitation, opfølgning, støtte til mentor og til de ledige.

Jobcentret kan give et fast økonomisk tilskud til mentorfunktionen. Der kan knyttes individuelle eller fælles støtteaktiviteter til virksomhedscentret, fx psykologhjælp, sprogundervisning, motion/træning o.a.

Økonomien i ordningen er mentortimer og tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler.