Bliv medlem af netværket

Bliv medlem af netværket

Vores virksomhedsnetværk er landets allerstørste netværk af socialt ansvarlige virksomheder.

Som medlem kan du deltage gratis i arrangementer og erfagrupper sammen med andre virksomheder, der gerne vil gøre en forskel.

Keep up the good work

Keep up the good work

Kampagnen ”Keep up the good work” fejrer de mange virksomheder i landet, der tager et socialt ansvar og åbner dørene for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Det gode samarbejde mellem jobcentre og virksomheder er en hjørnesten i indsatsen. "Keep up the good work" skal inspirere flere virksomheder til at være med.

Skal vi komme til jer?

Skal vi komme til jer?

Vi skræddersyr løsninger til jeres behov, uanset om I er et jobcenter eller en virksomhed - så I kan skabe bedre arbejde til flere.

For virksomheder: Få styr på sygefraværet

For jobcentre: Styrk virksomhedssamarbejdet

Kursus: Gode journalnoter

Kursus: Gode journalnoter

Lær at skrive strukturerede og gennemsigtige journaler til gavn for både borgeren, samarbejdspartnere - og dig selv!

Gode journalnoter er hjørnestenen i borgerens retssikkerhed og giver dig overblik over sagen.

Aarhus, 8. juni kl. 10 - 15.