Befordringsgodtgørelse

Når jobcentrets målgrupper – ledige, sygemeldte, revalidender mv. – deltager i beskæftigelsestilbud, har de som udgangspunkt ret til befordringsgodtgørelse mellem hjem og tilbudssted.

 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 14

Arbejdsløshedskassen træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige. Jobcenteret træffer afgørelse om udbetaling og beregner befordringsgodtgørelse til de øvrige målgrupper.

 1. Hvem er berettiget til befordringsgodtgørelse?
 2. Hvornår udbetales befordringsgodtgørelse?
 3. Hvordan beregnes befordringsgodtgørelsen?
 4. Særlige regler om befordringsgodtgørelse til personer med nedsat funktionsevne

 

1. Hvem er berettiget til befordringsgodtgørelse?

Følgende personer har ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i beskæftigelsestilbud:

 • Forsikrede ledige
 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Uddannelseshjælpsmodtagere
 • Integrationsydelsesmodtagere
 • Revalidender
 • Sygedagpengemodtagere 
 • Modtagere af ledighedsydelse
 • Personer der deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
 • Personer der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse ("selvforsørgere")
 • Personer som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Personer, som modtager kontantydelse

Forsikrede ledige og modtagere af ledighedsydelse har desuden, i visse tilfælde, ret til befordringsgodtgørelse, når de deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse. Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, som ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til befordringsgodtgørelse.

2. Hvornår udbetales befordringsgodtgørelse?

Befordringsgodtgørelse udbetales, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres, er mere end 24 kilometer tur-retur.

3. Hvordan beregnes befordringsgodtgørelsen?

Befordringsgodtgørelsen udbetales med en bestemt kilometertakst for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. Befordringsgodtgørelsen er skattefri. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordringen på grundlag af den dobbelte afstand.

Kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og ressourceforløbsydelsesmodtagere har mulighed for at søge om godtgørelse til blandt andet de første 24 kilometer, som ikke dækkes af befordringsgodtgørelsen.

4. Særlige regler om befordringsgodtgørelse til personer med nedsat funktionsevne

Personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få dækket den faktiske (fulde) udgift til transport, hvis udgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne. Det drejer sig typisk om personer, som på grund af den nedsatte funktionsevne er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler. I disse tilfælde er det ikke et krav, at afstanden mellem hjem og tilbudssted tur-retur er mere end 24 km.