Nedsat arbejdsevne

For at få bevilget revalidering, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig virksomhed eller førtidspension skal det dokumenteres, at personens arbejdsevne er nedsat.

Graden af arbejdsevnenedsættelse beskrives således:

  • Revalidering: Begrænsning i arbejdsevnen.
  • Fleksjob: Varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen.
  • Tilskud til selvstændig virksomhed: Personer, der driver selvstændig virksomhed og har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.
  • Ressourceforløb: Personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats med aktivering eller revalidering, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsatser i følge beskæftigelsesloven og sociale eller sundhedsmæssige indsatser.
  • Førtidspension: Personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende

Når det skal vurderes, om en person skal have et ressourceforløb, i fleksjob, have tilskud som selvstændig eller have førtidspension, skal sagen forelægges rehabiliteringsteamet. 

Rehabiliteringsteamet drøfter og indstiller til kommunen, hvilke af de ovenfor nævnte indsatser der skal tilbydes borgeren. Kommunen afgør sagerne.

Som grundlag for drøftelse og indstilling har jobcentret udarbejdet den forberedende del af en rehabiliteringsplan.

Når det gælder revalidering, afgør jobcentret, med den forberedende del af en rehabiliteringsplan som arbejdsredskab, sagen uden forelæggelse for rehabiliteringsteamet.

Se: rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam.