For virksomheder - kontakter og indsatser i Region Syddanmark

Her kan du som virksomhed finde oplysninger på kontakter i Region Syd og læse om indsatser i regionen, der kunne være interessante for dig.

Virksomhedsservice og jobnet for arbejdsgivere

Det er dit lokale jobcenters virksomhedsservice, der kan sætte dig i kontakt med relevant ledig arbejdskraft – herunder veteraner. Fortæl din virksomhedskonsulent, hvis du er interesseret i at ansætte en veteran. Find kontaktoplysninger på din virksomhedsservice i din kommune her

Kontakt:

Virksomhedsservice Assens                   
Nørregade 42
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 74 7000

Brug Jobnet for arbejdsgivere

Slå stillinger op via Jobnet for Arbejdsgivere på Jobnet. Send en digital jobordre eller kontakt dit jobcenter med oplysninger om stillingen og jeres krav til den nye medarbejder, herunder:

  • Primære opgaver og ansvarsområder
  • Krav til faglige og personlige kompetencer
  • Arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed og andre oplysninger om arbejdsvilkår.

Læs mere om Jobnet for Arbejdsgivere og kom i gang allerede i dag med at slå stillinger op. Det er nemt og gratis!

InterForce

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige - samlet benævnt Reservestyrken, som er med henblik på, at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt.

Målet med Interforce er derfor dels at øge forståelsen i erhvervslivet for Forsvarets behov for at kunne trække på det frivillige personale, dels at pege på de fordele, som erhvervslivet får ved at være fleksible over for medarbejdere, der beder om fri for at løse opgaver for Forsvaret.

Læs mere om InterForce

Kontakt InterForce Region Syddanmark

Fighter Wing Skrydstrup
Lilholtvej 2
6500 Vojens

Telefon: 4174 0544
Email: syddanmark@interforce.dk

Virksomhedsservice i Region Syddanmark

Virksomhedsservice Assens

Nørregade 42

5620 Glamsbjerg

Telefon: 6474 7000

Jobcenter Billund

Jorden Rundt 1

7200 Grindsted

Telefon: 7972 7777

jobcenter@billund.dk

Jobcenter Esbjerg og Fanø

Exnersgade 33

6700 Esbjerg

Telefon: 7616 7300

jobcenter@esbjergkommune.dk

Virksomhedsservice Fredericia

Danmarksstræde 13 

7000 Fredericia

Telefon: 7211 3699

virksomhedsservice@fredericia.dk

Virksomhedsservice Faaborg-Midtfyn

Lindevej 5

5750 Ringe

Telefon: 7253 7450

virksomhedsservice-jobcenter@fmk.dk

Jobcenter Haderslev

Østergade 48

6100 Haderslev

Telefon: 7434 0800

jobcenter@haderslev.dk

Erhvervskontakten Kerteminde

Hans Schacks Vej 4

5300 Kerteminde

Telefon: 2172 7191

erhvervskontakten@kerteminde.dk

Rekrutteringsservice Kolding

Dieselvej 6

6000 Kolding

Tlf. 7979 7400.

rekrutteringsservice@kolding.dk

Jobcenter Langeland

Havnegade 118, st.

5900  Rudkøbing

Telefon: 6351 6280

jobcenter.langeland@langelandkommune.dk

Rekrutteringsservice Middelfart 

Nytorv 9

5500 Middelfart

Telefon: 8888 4949

rekrutteringsservice@middelfart.dk

Virksomhedsservice Nyborg

Ringvej 3 A

5800 Nyborg

Telefon: 6333 8080

8080@nyborg.dk

Virksomhedsservice Odensen

Tolderlundsvej 2

5000 Odense C

Telefon: 6375 6363

virksomhedsservice@odense.dk

Virksomhedsservice Svendborg

Ramsherred 12

5700 Svendborg 

Telefon: 6223 3810

jobcenter@svendborg.dk

Virksomhedsservice Sønderborg

Holger Drachmanns Plads 5

6400 Sønderborg 

Telefon: 8872 4031

virksomhedsservice@sonderborg.dk

Virksomhedsservice Tønder

Pioner Allé 17

6270 Tønder

Telefon: 7492 8240

virksomhedsservice@toender.dk

Virksomhedsservice Varde

Frisvadvej 35

6800 Varde

Telefon: 2119 2999

hotline-jobcenter@varde.dk

Virksomhedsservice Vejen

Søndergade 48

6600 Vejen

Telefon: 6118 1112

jobcenter@vejen.dk

Virksomhedsservice Vejle

Havneparken 16C

7100 Vejle

Telefon: 7681 6200 

virksomhedsservice@vejle.dk

Jobcenter Ærø

St. Rise Skolevej 3

5970 Ærøskøbing

Telefon: 6352 5680

jobcenter@aeroekommune.dk

Virksomhedsservice Aabenraa

Kallemosen 20

6200 Aabenraa

Telefon: 7376 6600

virksomhedsservice@aabenraa.dk

Veterancentret

Veterancentret er Forsvarets indgang til veteranområdet. Veterancentret tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende og arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner. Derudover samarbejder Veterancentret med landets kommuner om bl.a. indsatser for ledige veteraner.

Veterancentret administrer desuden en jobordning for veteraner, der giver arbejdsgivere mulighed for at få en jobpræmie på 50.000 kr. ved ansættelse af fysisk eller psykisk skadede veteraner. Læs mere om jobordningen her

Veterancentret kan hjælpe virksomheder med:

  • Spørgsmål om jobordningen for veteraner
  • Rådgivning om at ansætte og lede veteraner på civile arbejdspladser
  • Kontakt til konkrete ledige veteraner i Veterancentrets pulje for veteraner, der er i rehabilitering efter en arbejdsskade i forbindelse med udsendelse
  • Sparring og spørgsmål om fastholdelse af veteraner – evt. på baggrund af bekymring om psykiske efterreaktioner på udsendelse.

Kontakt:

Veterancenter Fredericia
Ryes Kaserne, Bygning 6
Treldevej 110
7000 Fredericia 

Telefon: 7281 9700
E-mail: vetc-myn@mil.dk

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”, som Cabi i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk udførte fra 2017 til 2020.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere her:

Projekt

Om projektet

Her kan du læse om baggrunden for projektet 'Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse'.

Læs om projektet her

Har du spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder, Ea Nielsen

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.