For virksomheder - kontakter og indsatser i Region Nord

Her kan du som virksomhed finde oplysninger på kontakter i Region Nord og læse om indsatser i regionen, der kunne være interessante for dig.

Jobcentret

Det er dit lokale jobcenters virksomhedsservice, der kan sætte dig i kontakt med relevant arbejdskraft – herunder veteraner. Fortæl din virksomhedskonsulent, hvis du er interesseret i at ansætte en veteran.

Brug Jobnet for arbejdsgivere

Slå stillingen op via Jobnet for Arbejdsgivere på Jobnet. Send en digital jobordre, eller kontakt dit jobcenter med oplysninger om stillingen og jeres krav til den nye medarbejder, herunder:

  • Primære opgaver og ansvarsområder
  • Krav til faglige / personlige kompetencer
  • Arbejdstid, ønsket tiltrædelsestidspunkt, aflønning, varighed og andre oplysninger om arbejdsvilkår.

Veterancentret

Veterancentret er Forsvarets indgang til veteranområdet. Veterancentret tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende og arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner. Derudover samarbejder Veterancentret med landets kommuner om bl.a. indsatser for ledige veteraner.

Veterancentret administrer desuden en jobordning for veteraner, der giver arbejdsgivere mulighed for at få en jobpræmie på 50.000 kr. ved ansættelse af fysisk eller psykisk skadede veteraner. Læs mere om jobordningen her

Veterancentret kan hjælpe virksomheder med:

  • Spørgsmål om jobordningen for veteraner
  • Rådgivning om at ansætte og lede veteraner på civile arbejdspladser
  • Kontakt til konkrete ledige veteraner i Veterancentrets pulje for veteraner, der er i rehabilitering efter en arbejdsskade i forbindelse med udsendelse
  • Sparring og spørgsmål om fastholdelse af veteraner – evt. på baggrund af bekymring om psykiske efterreaktioner på udsendelse.

Virksomhedsservice i Region Nordjylland

Brønderslev Kommune

Virksomhedsservice Brønderslev

Valdemarsgade 20
9700 Brønderslev
Tlf.: 9945 4833
E-mail.: virksomhedsservice@99454545.dk

Frederikshavn Kommune

Virksomhedsservice Frederikshavn

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf: 9845 9600
E-mail: vs@frederikshavn.dk

Hjørring Kommune

Virksomhedsservice Hjørring

Sct. Knuds Park 6
9800 Hjørring
Tlf: 7233 6099
E-mail: virksomhed@hjoerring.dk

Jammerbugt Kommune

Virksomhedsindgangen i Jammerbugt kommune  

Tlf: 7257 8810
E-mail: enindgang@jammerbugt.dk

Læsø Kommune

Jobcenter Læsø

Byrum Hovedgade 56A
9940 Læsø
Tlf: 9845 8225
E-mail: mcki@frederikshavn.dk      

Mariagerfjord Kommune

Virksomhedsservice Mariagerfjord

Korsgade 2
9500 Hobro
Tlf: 9711 3362
E-mail: v.service@mariagerfjord.dk

Morsø Kommune

Virksomhedsservice - Jobcenter Morsø

Holgersgade 5b st.
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 9970 7233
E-mail: virksomhedsservice@morsoe.dk

Rebild Kommune

Rekruttering Himmerland

 Tlf: 2014 0020

Thisted Kommune

Virksomhedsservice - Jobcenter Thisted

Skolegade 8a
7700 Thisted
Tlf: 9917 1717
E-mail: jobcenter@thisted.dk

Vesthimmerland Kommune

Rekruttering Himmerland

Tlf: 2014 0020

InterForce

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt Reservestyrken. Formålet er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

Læs mere om InterForce her

Kontakt InterForce Region Nordjylland

Aalborg Kaserner
Gl. Høvej 34
9400 Nørresundby
Email: nordjylland@interforce.dk

Major Flemming Amdisen
Tlf.: 7283 6010

Sekretær Erik Buus Pilgaard
Tlf.: 7281 1221

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”, som Cabi i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk udførte fra 2017 til 2020.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere her:

Projekt

Om projektet

Her kan du læse om baggrunden for projektet 'Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse'.

Læs om projektet her

Har du spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder, Ea Nielsen

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.