For frivillige og fagprofessionelle - kontakter og indsatser i Region Nord

Her kan du som frivillig eller fagprofessionel finde oplysninger på kontakter i Region Nord og læse om indsatser i regionen, der kunne være interessante for dig.

Veterancentret

Veterancentret kan give støtte til kommunale sagsbehandlere vedrørende veteraner. Veterancentret tilbyder også informationsmøder og viden om veteraner. Læs mere om veterancentrets samarbejde med kommunerne her

Se veterancentrets oversigt over tilbud til veteraner

Veteransekretariatet i Veterancentret

Veteransekretariatet koordinerer Veterancentrets opgaveløsninger mellem Forsvaret, veteraner, faglige og frivillige organisationer samt private initiativer og fonde. Som frivillig på veteranområdet kan du igennem veteransekretariatet søge om at få uddannelse i at arbejde med veteraner. Læs mere her

Kontakt Veteransekretariatet i Veterancentret

E-mail: vetc-ktp-vs@mil.dk
Tlf: 7281 9700.

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”, som udføres af Cabi i samarbejde med 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk

Bliv en del af Advisory Board og Task Force Nordjylland

En gruppe skaber kontakter mellem virksomheder og ledige veteraner i Nordjylland. Læs mere her:

Viden og baggrund

Advisory Board og Task Force Nordjylland

Missionen er klar: flere ledige veteraner i job i Nordjylland. Er du en virksomhed, brancheorganisation eller veteranforeninger, og vil du være med til at for at få flere veteraner ud i civile jobs? Så tag fat i os, vi vil rigtig gerne have jer med.

Læs mere om advisory boardet og task forcen

Veterankoordinatorer i Nordjyske kommuner

Veterankoordinatorens opgave er at støtte veteraner og deres familie samt hjælpe dem med at finde vej i den kommunale verden, så der kun er én indgang til kommunen.

I Nordjylland har Aalborg Kommune en veterankoordinator:

Aalborg Kommune:

Henry Sørensen
Telefon 99 82 73 72
E-mail: hens-jobcenter@aalborg.dk

Læs mere om Veterankoordinatoren i Aalborg Kommune her

Eller se denne pjece

Veterankoordinatoren er ikke sagsbehandler og har ikke myndighedsansvar.

Nordjysk Veteranforum

Hærens Trænregimentet ved Aalborg Kasserne har samlet en række lokale initiativer der har til formål at hjælpe veteraner, der vurderes at have behov for støtte. Læs mere om Nordjysk veteranforum her

Har du spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder, Ea Nielsen

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.