For frivillige og fagprofessionelle - kontakter og indsatser i Region Midt

Her kan du som frivillig eller fagprofessionel finde oplysninger på kontakter i Region Midt og læse om indsatser i regionen, der kunne være interessante for dig.

Veterancentret

Veterancentret kan give støtte til kommunale sagsbehandlere vedrørende veteraner. Veterancentret tilbyder også informationsmøder og viden om veteraner.

Læs mere om veterancentrets samarbejde med kommunerne her

Se veterancentrets oversigt over tilbud til veteraner

Veteransekretariatet i Veterancentret

Veteransekretariatet koordinerer Veterancentrets opgaveløsninger mellem Forsvaret, veteraner, faglige og frivillige organisationer samt private initiativer og fonde.

Som frivillig på veteranområdet kan du igennem veteransekretariatet søge om at få uddannelse i at arbejde med veteraner. Læs mere her

Kontakt Veteransekretariatet i Veterancentret

E-mail: vetc-ktp-vs@mil.dk
Telefon: 7281 9700.

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse”, som udføres af Cabi i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk

Bliv en del af en task force i dit område

To task forces skaber kontakter mellem virksomheder og ledige veteraner i Midtjylland. Læs mere her:

Viden og baggrund

Task Force Øst-Midtjylland

Missionen er klar: flere ledige veteraner i job i Øst-Midtjylland. Er du en virksomhed, brancheorganisation eller veteranforeninger, og vil du være med til at for at få flere veteraner ud i civile jobs? Så tag fat i os, vi vil rigtig gerne have jer med.

Læs mere om task forcen
Viden og baggrund

Task Force Vest-Midtjylland

Missionen er klar: flere ledige veteraner i job i Vest-Midtjylland. Er du en virksomhed, brancheorganisation eller veteranforeninger, og vil du være med til at for at få flere veteraner ud i civile jobs? Så tag fat i os, vi vil rigtig gerne have jer med.

Læs mere om task forcen

Veterankoordinatorer i Midtjyske kommuner

Veterankoordinatorens opgave er at støtte veteraner og deres familie og hjælpe dem med at finde vej i den kommunale verden. Er du interesseret i at komme i beskæftigelse, kan veterankoordinatoren hjælpe dig i din kontakt med jobcenteret. Veterankoordinatoren er ikke sagsbehandler og har ikke myndighedsansvar.

Se kontaktoplysninger på veterankoordinatorer i Midtjylland ved at vælge en af kommunerne:

Aarhus Kommune

Vagn Martinussen

Telefon: 4187 4977
veteran@aarhus.dk

Find koordinatoren på Facebook her

Holstebro Kommune

Alexander Didriksen

Telefon: 96 11 3814
aad@holstebro.dk

Norddjurs Kommune

Christian Bilde

Telefon: 89 59 1985
chrb@norddjurs.dk

Randers Kommune Silkeborg Kommune

Naia Granberg

Telefon: 2171 7975
veteran@silkeborg.dk

Skive Kommune Viborg Kommune

Rasmus Feddern Donbæk

Telefon: 8787 4515

E-mail: veteran@viborg.dk

Viborg Kommunes veteranstøtteperson

Harry Møller

Telefon 8787 4520

E-mail: veteran@viborg.dk

Facebookside

 

Har du spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder, Ea Nielsen

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.