For frivillige og fagprofessionelle - kontakter og indsatser i Region Hovedstaden

Her kan du som frivillig eller fagprofessionel finde oplysninger på kontakter i Region Hovedstaden og læse om indsatser i regionen, der kunne være interessante for dig.

Veterancentret

Veterancentret kan give støtte til kommunale sagsbehandlere vedrørende veteraner. Veterancentret tilbyder også informationsmøder og viden om veteraner.

Læs mere om veterancentrets samarbejde med kommunerne her

Se veterancentrets oversigt over tilbud til veteraner

Veteransekretariatet i Veterancentret

Veteransekretariatet koordinerer Veterancentrets opgaveløsninger mellem Forsvaret, veteraner, faglige og frivillige organisationer samt private initiativer og fonde.

Som frivillig på veteranområdet kan du igennem veteransekretariatet søge om at få uddannelse i at arbejde med veteraner. Læs mere her

Veterancenter Høvelte

Livgardens Kaserne, bygning 42
Høveltevej 117 
3460 Birkerød

Telefon: 7281 9700
E-mail: vetc-myn@mil.dk

Veterancenter København

Svanemøllens Kaserne, bygning 40
Ryvangs Allé 1
2100 København

Telefon: 7281 9700
E-mail: vetc-myn@mil.dk
Besøg veterancentrets Facebook-side

Bliv en del af en task force i dit område

En task force skaber kontakter mellem virksomheder og ledige veteraner i Hovedstaden. Læs mere her:

Viden og baggrund

Task Force Hovedstaden

Missionen er klar: flere ledige veteraner i job i Hovedstaden. Er du en virksomhed, brancheorganisation eller veteranforeninger, og vil du være med til at for at få flere veteraner ud i civile jobs? Så tag fat i os, vi vil rigtig gerne have jer med.

Læs mere om task forcen

Veterankoordinatorer i kommuner i Hovedstaden

Veterankoordinatorens opgave er at støtte veteraner og deres familie og hjælpe dem med at finde vej i den kommunale verden.

Er du interesseret i at komme i beskæftigelse, kan veterankoordinatoren hjælpe dig i din kontakt med jobcenteret. Veterankoordinatoren er ikke sagsbehandler og har ikke myndighedsansvar.

Find kontaktoplysninger på veterankoordinatorer i din kommune her:

Ballerup Kommune

Jeanne Blyme

Telefon: 4477 3319

jebl@balk.dk

Bornholms Regionskommune

Niels Chresten Andersen

Telefon: 5692 1303

niels.chresten.andersen@brk.dk

Gribskov Kommune

Jette Hansen

Telefon: 7249 6480

jphan@gribskov.dk

Herlev Kommune

Veterankoordinatoren i Jobcenter Herlev

veterankoordinator@herlev.dk

Hillerød Kommune

Rolf Christoffersen

Telefon: 7232 3191

roch@hillerod.dk

Høje-Taastrup Kommune

Maria Frydensberg

Tlf. 2330 8129

Københavns Kommune

Kommunens veterankoordinatorer yder bl.a. støtte og vejledning ved møder i jobcentret.

Telefon: 2942 2925

* Kontakt dit lokale jobcenter, såfremt der ikke er en veterankoordinator i din kommune. Find oplysninger her

Indholdet på siden er en del af projektet ”Veteraner i Job: Fra brændpunkt til beskæftigelse” som udføres af Cabi i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering www.star.dk

Har du spørgsmål til projektet?

Kontakt projektleder, Ea Nielsen

Alle billeder på siderne, der afbilder danske soldater, øvelser, missioner o.lign. er venligst udlånt af Forsvarsgalleriet.