Unge i virksomheder

Virksomhederne kan støtte de unge i deres uddannelsesvalg, og give dem den ballast, de har brug for, for at kunne fungere i en struktureret hverdag. Cabi har her samlet erfaringer med virksomhedsforløb som både kan anvendes til unge der har brug for et lille skub, og til unge som har brug for større støtte i hverdagen.

Virksomhederne kan hjælpe med at skabe meningsfulde billeder af, hvad uddannelse kan anvendes til, fx. igennem virksomhedspraktik. Det kan samtidig øge muligheden for senere at få en læreplads.

Virksomheder kan ændre retning i de unges liv

En undersøgelse fra CEFU viser, at mange unges frafald fra uddannelse skyldes, at de ikke ved, hvad de selv vil og kan, eller fordi de mistrives i deres hverdag. Det kan virksomhederne være med til at ændre på.

Download rapporten

Virksomhedernes ungeanbefalinger er målrettet virksomheder, der ønsker at ændre retningen for en ung, der er sårbar eller har andre udfordringer i forhold til at få arbejde eller starte uddannelse. Ungeanbefalingerne finder du her 

Hvad er det særlige ved virksomheder?

Virksomhederne kan noget andet end skole, sagsbehandler eller forældre kan.

De kan bl.a. levere et stykke ”virkelighed”, hvor den unges indsats betyder noget for nogen, nemlig for virksomheden og de ansatte. Mange unge blomstrer op, når der udvises tillid til deres kompetencer og egenskaber.

Download oversigt over det særlige, virksomheder kan

Virksomhedsforløb bygger bro og åbner døre

Et virksomhedsforløb kan bygge bro til uddannelse, fordi virkeligheden i virksomheden kan:

  • Give et billede af arbejdsmarkedet og deraf uddannelsesmuligheder
  • Give struktur og stille krav i hverdagen
  • Møde de unge med tillid
  • Motivere og modne de unge

Som sidegevinst har vi set mange eksempler på, at unge, som har været i virksomhedspraktik, kan vende tilbage til en læreplads, fordi virksomheden har lært dem at kende.

Måske skal der flere virksomhedsforløb til

Ofte skal der flere virksomhedsforløb til, før den unge finder den rette hylde. Men de unge har brug for vedholdenhed. De har ofte mange brudte forløb bag sig – både på hjemmefronten, på skolefronten og måske på arbejdsmarkedet. Så opgiv ikke virksomhedspraktik som redskab, selv om det ikke går efter planen første gang.

Kombiner virksomhedsforløb med andre indsatser

Der er gode erfaringer med at kombinere virksomhedsforløb med andre indsatser. Der kan for eksempel være tale om en praktik på 15 timer om ugen samtidig med et vejledningsforløb eller en heldbredsmæssig indsats.

Mere materiale om unge i virksomheder:

Bliv inspireret af de gode eksempler herunder

Case

Mere tid til den enkelte får flere i job

Halvt så mange sager og dobbelt så meget kontakt til den enkelte unge. Det er den succesfulde opskrift til at føre flere aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller job.

Læs case
Case

Fra kriminalitet til uddannelse

Læs her, hvordan en professionel mentor støttede en ung, tidligere straffet mand til at gå i gang med uddannelse og fastholdte ham undervejs.

Læs case
Case

Understøttende tilbud

Manglende behandlingstilbud og tværfaglig koordinering gør det svært for de psykisk sårbare unge at klare job og uddannelse. Odder Kommune har et bud på en løsning.

Læs case