Sammenhængende indsats

En sammenhængende indsats fra jobcenter og kommune er med til at fastholde den unges motivation. Færre kontaktpersoner kan sikre større tillid i dialogen med den unge.

Mange unge med komplekse problemer har kontakt til flere forskellige dele af kommunen og kan også være i gang med flere forskellige indsatser.

En mere koncentreret viden kan medvirke til større fokus og udvikling. Den primære sagsbehandler i det tværfaglige samarbejde skal understøtte og koordinere indsatserne for at sikre uddannelses- og jobfokus på tværs.

- Mange unge har flere forskellige udfordringer. Det kan dreje sig om psykisk sårbarhed, misbrug, sociale problemer eller lavt selvværd. Derfor er der brug for, at indsatsen er sammenhængende og har kontinuitet. Og det stiller krav til bl.a. koordinering, videndeling og gensidig forståelse.

Bente Nissen, seniorkonsulent i Cabi

For at kommune og jobcentre kan sikre en sammenhængende indsats er det væsentligt at arbejde med organiseringen med en fast kontaktperson og et tværfagligt samarbejde Der skal være fokus på overgange til og fra indsatser, job, praktik og uddannelse samt inddragelse af samarbejdspartnere og brug af ordninger som fx mentor 

Samarbejdspartnere i indsatsen for den unge kan være:

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning UU
  • Jobcentret
  • Familieafdelingen
  • Psykiatri og handicap
  • Stof og alkoholbehandling
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Virksomheder
  • Sundhedsvæsenet.

Læs mere om det tværfaglige samarbejde

Viden og baggrund

Virksomhedernes rolle i FGU og sammenhængende Ungeindsats

Hvordan kan den virksomhedsrettede indsats få en fremtrædende rolle i de uddannelsesforberedende forløb for unge under 25 år, så de unge kan finde vej gennem uddannelse til job – og det lokale erhvervsliv for arbejdskraft? Læs med her

Læs mere
Projekt

Helhedsorienteret indsats hjælper psykisk sårbare unge på vej

På denne side kan du blive inspireret til, hvordan du kan tilrettelægge en helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare unge, der kan have brug for tid, ro og kontinuerlighed for at finde en vej til job og uddannelse. Erfaringerne bygger på et samarbejde mellem Opgang2, Aarhus Kommune, Bikubenfonden og Cabi, hvor det lokale, kreative erhvervsliv tænkes ind i en helhedsorienteret indsats.

Læs mere

Bliv inspireret af, hvad andre gør:

Case

Konkrete kompetencebeviser til udsatte unge motiverer

OCN og NextJob har i Herning har med midler fra STAR skabt et projekt, hvor 16 unge med kognitive udfordringer, i virksomhedsrettet indsats med virksomhedspraktikker, har opnået beviser på det, de kan. Cabi har i projektet "Kompetencebeviser til udsatte unge" arbejdet som sparringspartner og evaluator.

Læs mere

Download casekataloget til den kommunale beskæftigelsesindsats og læs casen om unge, der får kompetencebeviser, på side seks

Download 

Case

Straksvejledning og straksmentor forebygger offentlig forsørgelse

Bliv inspireret af Aalborg Kommune til, hvordan I kan forebygge, at unge bliver en del af kontanthjælpssystemet.

Læs case
Case

Stor succes med samarbejdet mellem STU og jobcentret i Kolding

Lad dig inspirere af det gode samarbejde mellem STU Kolding og jobcentret til at hjælpe unge STU'er bedst muligt videre i uddannelse og job.

Læs case
Lovstof

Udveksling af oplysninger om unge

Når flere forskellige aktører er involveret i indsatsen overfor unge med behov for social og uddannelsesmæssig støtte, opstår der ofte behov for udveksling af oplysninger om den unge.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Tværfaglig indsats

Få overblik over, hvad det vil sige, og hvad det kræver at arbejde på tværs af indsatser og fagligheder.

Læs mere om den tværfaglige indsats
Viden og baggrund

Skole-virksomhedssamarbejde

Vi ved, at erhvervslivet mangler faglærte både nu og i fremtiden, så vi skal have flere unge til at vælge erhvervsskolerne. Samtidig har mange skoleelever behov for at finde motivation gennem mere praksisrettet undervisning, som både anerkender og styrker elevernes praktiske kompetencer. Her kan erhvervslivet spille en vigtig rolle.

Læs mere om skole-virksomhedssamarbejdet
Case

Mere tid til den enkelte får flere i job

Halvt så mange sager og dobbelt så meget kontakt til den enkelte unge. Det er den succesfulde opskrift til at føre flere aktivitetsparate unge hurtigere i uddannelse eller job.

Læs case
Case

Understøttende tilbud

Manglende behandlingstilbud og tværfaglig koordinering gør det svært for de psykisk sårbare unge at klare job og uddannelse. Odder Kommune har et bud på en løsning.

Læs case
Projekt

Sådan taler du med psykisk sårbare unge

Gode råd til samtaleforløb med psykisk sårbare unge. Erfaringerne stammer primært fra Projekt ”tættere på job og uddannelse” i Region Syddanmark, som Cabi har evalueret fra 2018-2021. Der er både tale om erfaringer med individuelle og gruppebaserede samtaleforløb.

Læs mere
Publikation

Håndbog: Tværfaglighed som arbejdsmetode

Når der er komplekse problemer - Find her metoder og redskaber til at få et godt tværfagligt samarbejde etableret. Håndbog til ledere og praktikere i kommunerne, som har brug for metoder og redskaber til at arbejde tværfagligt med målgrupper, som har flere problemer end ledighed - og som én instans ikke kan løse på egen hånd.

Læs mere og download håndbogen

Har du brug for råd og sparring inden for unge-området?

Kontakt Bente eller Jesper.