Samarbejdspartnere i den tværfaglige indsats

For at sikre den koordinerede, helhedsorienterede indsats kan der være behov for både at koordinere indsatsen internt mellem kommunens afdelinger og med eksterne parter.

Det vil være forskelligt fra sag til sag, hvem de centrale samarbejdsparter er. I hvert enkelt tilfælde skal I som professionelle tage stilling til, hvem der er relevante parter i den konkrete sag. 

De involverede i den unges indsats kan være:

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning UU
  • Jobcentret
  • Familieafdelingen
  • Psykiatri og handicap
  • Stof og alkoholbehandling
  • Uddannelsesinstitutioner
  • Virksomheder
  • Sundsvæsenet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

UU har fokus på unge, som har problemer med at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. UU følger de unge, indtil de er 25 år.

Jobcentret

I forhold til de unge er jobcentrets opgave med kontanthjælpsreformen at hjælpe de unge i gang med uddannelse. De skal visitere de unge, som møder op i jobcentret. Alt efter hvilken målgruppe der er tale om, kan jobcentret anvende virksomhedspraktik, mentor, brobygning, koordinerende sagsbehandler mv.

De aktivitetsparate unge skal have en helhedsorienteret indsats, og ofte vil den koordinerende sagsbehandler være placeret i jobcentret. Men også andre unge kan have brug for en tværfaglig indsats, hvor der er fokus på helhed og sammenhæng, og hvor andre professionelle derfor skal inddrages i en god overgang til uddannelse.

Familieafdelingen

Familieafdelingen kan have kendskab til de unge via eventuelle tiltag efter Serviceloven. Normalt slutter indsatsen ved det 18. år, men familieafdelingen kan også yde efterværn til den unge til og med, at den unge er fyldt 22 år.

Der kan også være behov for at samarbejde med familieafdelingen, fordi borgeren er forældre til et barn, hvor der er et forløb gennem familieafdelingen.

Psykiatri og handicap

Denne afdeling i kommunen yder bistand til voksne, som har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Psykiatri og handicap kan fx bevilge støtte-kontaktpersoner til unge med særlige behov. De kan også have særlig viden om den pågældende nedsatte funktionsevne.

Stof og alkoholbehandling

For unge, som har et stof- eller alkoholmisbrug, kan et samarbejde med stof- og alkoholbehandlingen være givtigt. Samarbejdet kan bestå af udveksling af viden, og der kan være tale om koordinering af forskellige indsatser som fx behandling af afhængighed og virksomhedspraktik eller andre indsatser, som forbereder til uddannelse.

Uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutionen skal have besked, når det fremgår af den unges uddannelsespålæg, at de skal starte på en konkret uddannelse. Uddannelsesinstitutionernes vejledere kender muligheder og krav til de konkrete uddannelser. De vil også have kendskab til de særlige muligheder, der er for unge, som ikke er klar til at starte direkte på uddannelsen. De kan eventuelt have brug for et særlig tilrettelagt grundforløb, brobygningsforløb, længere tid, særlig fastholdelsesstøtte. Andre unge har brug for særlig hjælp i form af en IT-rygsæk eller anden specialpædagogisk støtte (SPS)

Virksomheder

Samarbejdet med virksomheder er også et vigtigt element i unges vej til uddannelse. En virksomhedspraktik kan bidrage til, at unge får de kompetencer og den afklaring, der skal til for at kunne starte på en uddannelse. Virksomhedspraktikken skal også indgå som en del af den koordinerede, tværfaglige indsats.

Sundhedsvæsenet

I nogle tilfælde kan det være afgørende at inddrage sundhedsfagligt personale i indsatsen. Her kan der være viden, som er afgørende for, hvordan indsatsen skal tilrettelægges, og det kan være afgørende, at de forskellige indsatser koordineres.

Lovstof

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed. Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i den uddannelsesrettede indsats.

Læs lovstoffet
Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere
Viden og baggrund

Koordinerende sagsbehandler

Din rolle som koordinerende sagsbehandler retter sig både mod borgeren og mod dine samarbejdspartnere i den tværfaglige indsats.

Læs mere