Bliv klogere på rammerne for de forskellige veje til job

Der findes flere muligheder for at hjælpe unge, som ikke umiddelbart er uddannelsesparate og klar til uddannelsesstart. Cabi har samlet nyttig viden til dit arbejde med at få unge i job eller uddannelse.

Rammer for indsatsen for den enkelte unge er beskrevet tydeligt i de tilbud, som gælder for unge, der ikke går den lige vej i uddannelse og job. Det gælder:

Virksomhedsvejen

Virksomhedsvejen kan:

  • Træne bestemte kompetencer
  • Skabe mening og opbygge tro på egne evner
  • Afklare, hvad en bestemt branche kan tilbyde og kræver
  • Motivere til uddannelse eller job
  • Give hverdagen struktur og indhold
  • Give succesoplevelser
  • Åbne op for en senere læreplads.

Læs mere om virksomhedsvejen

FGU (Forberedende Grunduddannelse)

Tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og kompetencemål og har fokus på de unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere om FGU

Brobygning

Brobygning for unge, der ikke er i job eller uddannelse

Brobygningsforløb foregår på en erhvervsskole, og har til formål at afklare den unge i sit uddannelsesvalg og give den unge faglige og personlige kompetencer til efterfølgende at begynde på en erhvervsuddannelse.

Læs mere om brobygning:

Brobygningsforløb

Brobygning til Uddannelse - Guide til brobygningsforløb

STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hvor unge under 25 år med særlige behov kan opnå personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Viden og baggrund

Match mellem virksomhed og praktikant

Brug denne metode til at få overblik over, hvilke virksomheder i jeres område der matcher de borgere, du arbejder med at få i job, uddannelse eller virksomhedspraktik.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde om praktikken

Det skal være tydeligt, hvilke mål og delmål der er for virksomhedspraktikken. Kun når mål og delmål er tydelige, kan praktikvirksomheden have det rette fokus og give praktikanten de rigtige udfordringer.

Læs mere om samarbejdet

Seneste nyheder

I mange virksomheder kan en række arbejdsfunktioner sagtens løses af personer, der på grund af forskellige udfordringer kun kan arbejde i et begrænset antal timer om ugen. Det kan være med til at frigive tid hos virksomhedens nøglemedarbejdere.

Mangler din virksomhed arbejdskraft? Tænk folk på kanten ind i ligningen

I mange virksomheder løser faglærte eller specialister en række opgaver, der sagtens kunne løses af en fleksjobber, flygtning eller en person med nedsat arbejdsevne, der kun arbejder et begrænset antal timer om ugen. Ved hjælp af Cabis opgaveværktøj kan din virksomhed finde ud af, om I har opgaver, der kan løses af personer fra denne gruppe. Det styrker samtidig S'et i jeres ESG.

Mistrivsel og sygefravær koster. Det kan derfor være en rigtig god idé at tage tidligt fat i jobcentret, da de vil kende til støttemuligheder, der kan gavne din virksomhed.

Det betaler sig at kontakte jobcentret tidligt, når en medarbejder mistrives eller er sygemeldt.

Mistrivsel og sygefravær koster - særligt, når de kommer drypvist eller varer flere uger, måske måneder. Tager du tidligt fat i jobcentret, kan du bedre forebygge og forkorte sygemeldinger. De kender reglerne og mulighederne i lovgivningen, og det kan give en hurtigere raskmelding.

Line Nordentoft er Cabis nye projektudvikler.

Ny projektudvikler er blevet ansat hos Cabi

Videnshuset Cabi har udvidet sit hold af eksperter med projektudvikler Line Nordentoft. Line kommer senest fra en stilling som projektchef hos Den Jyske Sangskole, og har tidligere været konferencekoordinator på Aarhus Universitet. Hos Cabi skal hun varetage udviklingen af diverse alsidige projekter indenfor Cabis vidensområder.