Bliv klogere på rammerne for de forskellige veje til job

Der findes flere muligheder for at hjælpe unge, som ikke umiddelbart er uddannelsesparate og klar til uddannelsesstart. Cabi har samlet nyttig viden til dit arbejde med at få unge i job eller uddannelse.

Rammer for indsatsen for den enkelte unge er beskrevet tydeligt i de tilbud, som gælder for unge, der ikke går den lige vej i uddannelse og job. Det gælder:

Virksomhedsvejen

Virksomhedsvejen kan:

  • Træne bestemte kompetencer
  • Skabe mening og opbygge tro på egne evner
  • Afklare, hvad en bestemt branche kan tilbyde og kræver
  • Motivere til uddannelse eller job
  • Give hverdagen struktur og indhold
  • Give succesoplevelser
  • Åbne op for en senere læreplads.

Læs mere om virksomhedsvejen

FGU (Forberedende Grunduddannelse)

Tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og kompetencemål og har fokus på de unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere om FGU

Brobygning

Brobygning for unge, der ikke er i job eller uddannelse

Brobygningsforløb foregår på en erhvervsskole, og har til formål at afklare den unge i sit uddannelsesvalg og give den unge faglige og personlige kompetencer til efterfølgende at begynde på en erhvervsuddannelse.

Læs mere om brobygning

STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hvor unge under 25 år med særlige behov kan opnå personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Viden og baggrund

Match mellem virksomhed og praktikant

Brug denne metode til at få overblik over, hvilke virksomheder i jeres område der matcher de borgere, du arbejder med at få i job, uddannelse eller virksomhedspraktik.

Læs mere om match mellem virksomhed og praktikant
Viden og baggrund

Samarbejde om praktikken

Det skal være tydeligt, hvilke mål og delmål der er for virksomhedspraktikken. Kun når mål og delmål er tydelige, kan praktikvirksomheden have det rette fokus og give praktikanten de rigtige udfordringer.

Læs mere om samarbejdet

Seneste nyheder

En rapport fra København viser, at etniske minoritetskvinder presses til at holde sig væk fra arbejdsmarkedet

Ny rapport: Etniske minoritetskvinder holdes ude af arbejdsmarkedet

Jobcentermedarbejdere i København oplever, at traditionelle kønsrolleopfattelser og social kontrol holder etniske minoritetskvinder væk fra arbejdsmarkedet. Det viser en ny rapport. Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil stille flere krav.

Revalidering er effektivt, men bliver brugt stadig mindre.

Kommuner dropper revalidering trods markante resultater

Kommuner har gennem flere år skruet ned for brugen af revalidering trods god effekt. Beskæftigelsesministeren slår fast, at han ikke vil detailstyre, hvilke ordninger kommunerne bruger.

Cabi driver indsatsen Veteraner i job, som inviterer til åbent hus i en række virksomheder landet over.

Virksomheder landet over åbner igen dørene for veteraner

En lang række virksomheder landet over holder i uge 9 åbent hus for veteraner under overskriften ’Briefing & Kaffe’. Her kan veteraner, som har svært ved at finde et civilt job, møde potentielle arbejdsgivere under uformelle rammer. En af virksomhederne, som deltager, er bryggeri-giganten Carlsberg.