Bliv klogere på rammerne for de forskellige veje til job

Der findes flere muligheder for at hjælpe unge, som ikke umiddelbart er uddannelsesparate og klar til uddannelsesstart. Cabi har samlet nyttig viden til dit arbejde med at få unge i job eller uddannelse.

Rammer for indsatsen for den enkelte unge er beskrevet tydeligt i de tilbud, som gælder for unge, der ikke går den lige vej i uddannelse og job. Det gælder:

Virksomhedsvejen

Virksomhedsvejen kan:

  • Træne bestemte kompetencer
  • Skabe mening og opbygge tro på egne evner
  • Afklare, hvad en bestemt branche kan tilbyde og kræver
  • Motivere til uddannelse eller job
  • Give hverdagen struktur og indhold
  • Give succesoplevelser
  • Åbne op for en senere læreplads.

Læs mere om virksomhedsvejen

FGU (Forberedende Grunduddannelse)

Tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og kompetencemål og har fokus på de unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere om FGU

Brobygning

Brobygning for unge, der ikke er i job eller uddannelse

Brobygningsforløb foregår på en erhvervsskole, og har til formål at afklare den unge i sit uddannelsesvalg og give den unge faglige og personlige kompetencer til efterfølgende at begynde på en erhvervsuddannelse.

Læs mere om brobygning:

Brobygningsforløb

Brobygning til Uddannelse - Guide til brobygningsforløb

STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Hvor unge under 25 år med særlige behov kan opnå personlige, sociale og faglige kompetencer.

Læs mere om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Viden og baggrund

Match mellem virksomhed og praktikant

Brug denne metode til at få overblik over, hvilke virksomheder i jeres område der matcher de borgere, du arbejder med at få i job, uddannelse eller virksomhedspraktik.

Læs mere
Viden og baggrund

Samarbejde om praktikken

Det skal være tydeligt, hvilke mål og delmål der er for virksomhedspraktikken. Kun når mål og delmål er tydelige, kan praktikvirksomheden have det rette fokus og give praktikanten de rigtige udfordringer.

Læs mere om samarbejdet

Seneste nyheder

Virksomheder får nu mulighed for at bruge Cabi som autoriseret rådgivningsvirksomhed inden for psykisk arbejdsmiljø. Foto: iStock.

Cabi er blevet autoriseret arbejdsmiljørådgiver

I mere end 20 år har Cabi hjulpet virksomheder med at styrke det psykiske arbejdsmiljø og stillet viden og redskaber til rådighed for at forebygge stress og reducere sygefravær. Nu får Cabi mulighed for at hjælpe virksomhederne på nye måder som autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed.

”Vi oplever heldigvis, at folk stadig kommer ud og spiser. Den største udfordring lige nu er usikkerheden,” fortæller Jakob Beck Wätjen, formand for Horesta Region Midtjylland. Billede: Istock

Horesta: ”Den største udfordring er usikkerheden”

Under coronapandemien blev hotel og restaurationsbranchen hårdt ramt. I 2022 ophørte de sidste restriktioner, men blev kort tid efter erstattet af inflations- og energikrise. Nu siger kalenderen 2023, så hvordan ser året egentlig ud for branchen? Cabi har spurgt Jakob Beck Wätjen, formand for Horesta Region Midtjylland.

Den grønne omstilling vil efterspørge 50.000 jobs i 2030. Et nyt projekt ledet af videnshuset Cabi klæder virksomheder på til at finde grøn arbejdskraft blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Billede: Istock

Nyt projekt kobler grøn omstilling og social bæredygtighed

Den grønne omstilling vil efterspørge 50.000 jobs i 2030. Det nødvendiggør en udvidelse af arbejdsstyrken og stiller nye krav til virksomheders rekrutteringsstrategier. Et nyt projekt ledet af videnshuset Cabi klæder virksomheder på til at finde grøn arbejdskraft blandt ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.