Fraværs/nærværsspil

Få gang i dialogen om sygefravær. Spillet giver mulighed for at drøfte viden om og holdninger til fravær og nærvær.

Brug spillet til at få gang i en dialog om, hvad der er fravær - og hvad der ikke er - i en organisation. Spillet kan bruges til at belyse de mange forskellige holdninger til fravær, der findes.

Spillets indhold

Indholdet består af fem indholdskategorier og 35 kort med udsagn, som igennem drøftelse og dialog i fællesskab skal placeres inden for en af de ni kategorier.
Kategorierne er:

  1. Trist og ked, brug for en fridag?
  2. Brug for en selvbetalt fridag
  3. Hank op i dig selv, kom afsted!
  4. Ikke helt på toppen? Jeg melder mig syg
  5. Tjenestefri med løn
  6. Jeg kommer med glæde!
  7. Jeg bytter vagt med en kollega
  8. Jeg aftaler at komme så hurtigt, jeg kan
  9. Barns 1. sygedag

Spillet kan fx gennemføres på et møde, et seminar eller lignende. Vær blot opmærksom på, at der skal være en eller flere personer til stede, som har grundigt kendskab til regler, politikker og kutymer på sygefraværsområdet.

Download spillet:

Spilvejledning (pdf)

De ni kategorikort (pdf)

Fraværs-nærværskort (pdf)

Download samlet pakke i printvenlig version (pdf) 

(indeholder spilvejledning, ni kategorikort og fraværs-nærværskort) 

Printvejledning:

Åbn pdf-filerne og udskriv på almindeligt A4-papir. Klip derefter kortene ud efter de stiplede linjer.

God spillyst!

Fraværs/nærværsspillet er udviklet af Anne Marie Sandal, Holbæk Kommune og tilpasset af Moderniseringsstyrelsen.

Metode og værktøj

Fraværs/nærværsmatrix

Som start på en proces, hvor nærvær skal i fokus, må man i fællesskab forholde sig til, hvad begrebet dækker. Anvend fraværs/nærværs-matrixen her på siden som redskab til at få gang i dialogen.

Læs mere

Cannot bind source type Lecoati.LeBlender.Extension.Models.LeBlenderModel to model type Cabi.Core.Models.GridModels.FeatureSectionViewModel.

Overblik over værktøjer omkring sygefravær

Tag udgangspunkt i den situation, I befinder jer i, og tænk hele vejen rundt både, når du vil forebygge og håndtere sygefravær. Uanset om du gør det i stor eller lille målestok, vil værktøjerne her hjælpe dig på vej.

Få overblikket her