Sådan kommer I godt tilbage på arbejde efter corona

Vil alt være fryd og gammen, når vi endelig vender tilbage? Det vil det formentlig ikke for alle. Medarbejdere har været hjemsendt på forskellige betingelser, og arbejdsfællesskabet skal genopbygges. Her får du gode råd til at komme godt tilbage på arbejdspladsen og styrke fællesskabet. 

Vi forventer, at der vil være medarbejdere, der ikke ønsker at arbejde på normale betingelser. Når vi vejleder virksomheder, hører vi meget i øjeblikket om, hvordan nogle medarbejderes trivsel forventes at stige, når de vender tilbage, hvor andres forventes at falde.

Det tager tid at bearbejde et år med andre arbejdsvilkår, og det tager tid at finde frem til det gode arbejdsfællesskab igen.

Læg en plan og styrk fællesskabet

Læg allerede nu en plan for en fælleskabshåndtering med et langsigtet fokus. Det kan vi hjælpe jer med.

Velliv Foreningen støtter vores projekt om fysiske og virtuelle virksomhedsbesøg, hvor vi giver sparring på den mentale sundhed og trivsel på en arbejdsplads, der er forandret af corona. 

På siden her kan du læse mere om vores gratis tilbud til virksomheder med op til 250 medarbejdere. 

Få gratis hjælp

Få hjælp til den svære samtale i en svær tid

Medarbejdere og arbejdsgivere er med coronakrisen kastet ud i en uvirkelig situation. For mange er usikkerheden svær at håndtere, og det kan udvikle sig til mistrivsel blandt medarbejderne.

Mange ledere kommer til at have svære samtaler med medarbejdere om eksempelvis mistrivsel, få inspiration i artiklen her. 

Læs artikel

Hvad gør vi i Cabi?

Nogle gange skal man asfaltere, imens man går, men man behøver heller ikke kunne det hele selv. Corona udfordrer virksomheder forskelligt afhængigt af brancher, smittetal og størrelse.

Herunder har vi samlet vores egne erfaringer og dem, vi har hørt om i vores virksomhedssamarbejde. 

Lad disse idéer inspirere dig i dit arbejde, hvad enten det er trivsel i forbindelse med corona, eller om det handler om nye vaner på arbejdspladsen, der mindsker smitterisikoen.

Erfaringer og inspiration til bedre trivsel

Flere møder og mere dialog

Hold flere møder og mere dialog med medarbejderne end ellers. Både (online) fællesmøder og nærmeste leder og medarbejder.

Hold møder med grupper af medarbejdere

Hold møder med grupper af medarbejdere der er specielt udfordret af en corona-restriktion.

Fx dem der er forældre til hjemsendte børn og skal hjemmeundervise. På disse møder kan I drøfte medarbejdernes udfordringer.

Skab et rum, hvor udfordringerne kan deles imellem kolleger, og I kan se på muligheder for, hvordan virksomheden kan hjælpe.

Online fællesfrokost og kaffepause

Spis frokost sammen online eller meld ud, at det er ok at tage en ”kaffepause” med en kollega over telefonen, for at bevare de sociale aspekter af arbejdet

Online pausegymnastik eller udtrækning

Så der kan afhjælpes lidt på eventuelle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når man arbejder hjemme.

Walk and talk

Hold Walk and talk møder og samtaler kan afholdes på en gåtur enten fysisk med afstand eller over telefonen.

En til en samtaler

Skru op for samtalerne med medarbejderne.

Et spørgsmål: Hvordan har du det, og er der noget, du som medarbejder, har på hjertet?

Anerkend medarbejdernes indsats. Anerkendelse er vigtig at skrue op for i tider, hvor medarbejderne kan tvivle på egen præstation.

Tjek ind med dit team

Tjek ind med dit team en gang om ugen (evt. hver mandag), hvor du skriver til sit team.

Spørgsmål I kan drøfte: Hvad bringer ugen af opgaver? Hvornår forventer jeg at være tilstede (tidspunkt)? Ser jeg udfordringer i forhold til mine opgaver/deadlines? og har jeg brug for hjælp/ sparring?

Det er en måde at holde fast i fællesansvaret og opmærksomheden på hinanden på, når vi har forskellige arbejdsbetingelser.

Lederen kan evt. skalere medarbejdernes trivsel med rød, gul og grøn, for at bedømme deres trivsel og vide hvem, der skal have ekstra opmærksomhed lige nu

Lav et aktivitetsudvalg

At sætte aktiviteter er et fælles ansvar i hele organisationen, og det skal kommunikeres tydeligt.

Nedsæt medarbejdergrupper, som har lyst til at arrangere en sammenkomst/arrangement for de andre.

Det giver to effekter i forhold til samvær:

1) de, der arrangerer, er kreative sammen og får set hinanden på den måde. 

2) kollegaerne bliver overrasket af andre, der har gjort sig umage. Vigtigt, at rammerne for det er tydelige.

Spørg medarbejderne om, hvad de kunne have brug for pt.

For eksempel online banko el. lign. 

Erfaringsdeling

Deltag i erfagrupper, hvor der drøftes ideer og tiltag omkring Corona.

Vi har fx de her gratis erfagrupper, I kan deltage i

Se erfagrupper

Trivselsmakker

Brug trivselsmakkere - både ved onboarding eller hvis I som virksomhed oplever et behov for, at kollegaer skal have én, de altid kan tale med og som er opmærksom gensidigt på hinanden.

Det er effektfuldt, hvis I fx oplever, at åbenhed kan være en udfordring.

Ved onboarding er det en god idé, at I sideløbende med oplæringsplanen også har fokus på at komme ind i virksomheden (nu med særlige betingelser) og derigennem sikre trivsel.

Ledelsen sender nyhedsbreve

Ledelsen sender nyhedsbreve med de vigtige informationer (som de plejer), men nu med videoer, hvor lederen har interviewet en medarbejder fx omkring et projekt, teamet sidder med.

Det giver kollegerne info om, hvordan det går med projektet, og video gør det mere levende.

Gaver

Send et familiespil, en hyggekurv, et påskeæg eller andet ud som gave til medarbejderne. 

Sæt kokken i spil

Har I en kok i virksomheden, som måske ikke har meget at lave i øjeblikket. Lad kokken i virksomheden undervise familien online i at lave en lækker ret.

Eller tilbyd at madordningen, som medarbejderne betaler til, kan omveksles til take away lavet af kokken, som de kan hente til hele familien en gang om ugen.

Trivsels uge

Hvor der er små eventstiltag, medarbejderne kan vælge at deltage i (kunne også være en trivselsdag).

For eksempel var der en anlægsvirksomhed, som en fredag havde sat en pølsevogn op udenfor virksomheden, og så kom medarbejderne både kørende i biler og fik en pølse og en Cocio, og dem på kontoret gik ud og fik en pølse (i hold).

For dem, der gerne ville stå ude og mødes, var der sat pavillon op, hvor man kunne stå fem kollegaer på afstand og tale sammen.

Erfaringer og inspiration til nye vaner

Håndhygiejne

Sæt et stykke af en sangtekst på spejlet på toiletterne som medarbejderne kan synge, imens de vasker hænder.

På den måde vil man vaske hænderne i længere tid (gerne 40 sek.) og have det sjovt imens. Sangene kan udskiftes med mellemrum.

Nudging i mødelokaler

Stil en skål med bolsjer på bordet og en seddel om, at den, der rengør bordet og lufter ud efter mødet, kan tage et bolsje.

Navigering

Sæt pile på gulvet med retninger, hvor man bør gå.

Afstandsmarkeringer fx foran kaffemaskinen, i køen til kantinen og lign.

Håndsprit

Håndsprit skal være lettilgængeligt, hvor der er behov for det. Særligt ved kontaktpunkter som fx kaffemaskinen, dørhåndtag, reception, elevator og lign.

Afstand

Det kan være svært at holde afstand, hvis man sidder i et mødelokale eller skal hjælpe en kollega ved en skærm eller maskine.

Fjern ekstra stole i et mødelokale, så stole skal flyttes rent fysisk, for at man kommer til at sidde for tæt.

Markér evt. med et lille klistermærke på bordet, hvor der må sidde nogen.

Lav afmærkninger ved skriveborde og maskiner, så I ikke kommer til at stå for tæt.

Praktisk info

Hvor kan du ellers finde hjælp?

Der er i forbindelse med corona særlige regler, I som virksomhed bliver nødt til at forholde jer til. Løbende vil I kunne søge opdateret information hos b.la.:

  • Sundhedsstyrelsens hjemmeside indeholder forholdsregler og informationer til virksomheder om Corona. Derudover forskellige informationsmateriale som I kan hænge op i virksomheden eller sende ud til medarbejderne.
  • Virksomhedsguiden administreres af Erhvervsstyrelsen, som har samlet et overblik over vejledning om, hvilke forholdsregler virksomheder kan tage i forbindelse med coronavirus i forhold til medarbejderne. 
  • Social- og Indenrigsministeriet informerer også løbende om corona og socialområdet.
  • coronatrivsel.dk udspringer af forskningsprojektet ”Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen (MESA)", hvor 116 medarbejdere og ledere er blevet interviewet under coronakrisen. Forskningsprojektet er støttet af Velliv Foreningen og gennemføres på og drives af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i et samarbejde med Aalborg Universitet.
  • Vi anbefaler særligt spillet omkring fællesskab som et godt værktøj
  • Derudover kan I få gratis online sparring på corona relevante emner eller deltage i vores erfagruppe omkring corona emner 4-6 gange de næste fire måneder. Læs mere om tilbuddene 

Corona forandrer trivslen

Corona har forandret vores arbejdsliv på forskellige planer. Vi har været innovative, udviklet nye forretningsveje og blevet skarpe til at være online. Det er også en tid med frygt, mindre social omgang, driftsudfordringer, øget krav til omstilling, selvledelse, frustration, uvished og corona-kuller.

Læs mere

Har du spørgsmål

Så ring eller skriv til Marlene Fabrin, som sidder klar til at svare på spørgsmål om trivsel på arbejdspladsen. 
Gratis service for alle virksomheder.