Hvilke redskaber kan ledere gribe til?

Gode og bæredygtige resultater på korttidsfraværet kræver et prioriteret ledelsesfokus. Lederen har ansvaret, muligheden og de afgørende kort på hånden til at tage de indledende skridt for at minimere det korte, hyppige fravær på arbejdspladsen.

I videoen her giver sygefraværsrådgiver Birgitte Poulsen et overblik over, hvilke redskaber ledere kan gribe til, når man skal håndtere det korte, hyppige fravær i praksis.

Gode råd om redskaber

  1. Brug bekymrings- eller raskmeldingssamtalen til at få indblik i, om fraværet handler om noget, der kræver ledelsesmæssig opmærksomhed.
  2. I samtalen skal du udvise omsorg, trække grænser og hjælpe.
  3. Brug mulighedserklæringen, hvis du er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages til medarbejderens helbred.
  4. Anmod jobcentret om et fast track, hvis du har mistanke om, at fraværet er tidlige tegn på et langvarigt forløb.
  5. Søg en § 56, hvis det korte fravær er forbundet til en kronisk lidelse.

Læs mere om korttidsfravær på følgende sider

Læs mere om korttidsfravær

Viden og baggrund

Det starter med synlig ledelse

Gode og bæredygtige resultater på korttidsfraværet kræver et prioriteret ledelsesfokus. Lederen har ansvaret, muligheden og de afgørende kort på hånden ift. at tage de indledende skridt for at minimere det korte, hyppige fravær på arbejdspladsen.

Læs mere om ledelse
Viden og baggrund

Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i 'fredstid'

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær, på arbejdspladsen.

Læs mere om kultur
Viden og baggrund

Hent viden i statistikken

Få ekspertens råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du spotter det korttidsfravær, du som leder skal reagere på.

Læs mere om data
Viden og baggrund

Forebyg korttidsfraværet gennem et sundt arbejdsmiljø

Glade medarbejdere går på arbejde. Men selvfølgelig har de også sygedage. Når det klatvise, hyppige fravær opstår, kan det dog være tegn på mistrivsel, som har rod i arbejdsmiljøet. Og her gælder det om at få så tidligt fat som muligt.

Læs mere om arbejdsmiljø
Viden og baggrund

Følg altid op på fraværet

Uanset hvilken årsag fraværet bunder i - og hvilket omfang det har - er det din opgave som leder at følge op på det med den enkelte medarbejder.

Læs mere om opfølgning

Hvordan står det til med korttidsfraværet ved jer?

Få en halv times uforpligtende sparring omkring muligheder og udfordringer hos jer.