Vil I sænke korttidsfraværet hos jer?

Cabi tilbyder indledende sparring om korttidsfraværet på jeres virksomhed. Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

Råd og sparring

Du kan kvit og frit kontakte Cabis rådgiverteam og få en halv times indledende sparring om, hvordan I kan sænke korttidsfraværet på jeres arbejdsplads.

Vi hjælper jer med at sætte retning og pege på konkrete indsatser og handlingsmuligheder hos jer.

Vi tilbyder fx sparring om:

  • Hvordan I kan beregne korttidsfraværet på virksomheden.
  • Hvilke årsager der kan ligge bag korttidsfraværet hos jer.
  • Hvad du/I kan gøre for at reducere det.

Et stærkt rådgiverteam

Cabis rådgiverteam dækker et bredt fagligt spektrum. Vi kan derfor både rådgive og konkret hjælpe jer videre i forhold til mange forskellige aspekter inden for virksomhedens sygefraværsindsats.

Hvad enten du har brug for hjælp til at belyse problematikker omkring fraværet og kulturen på jeres arbejdsplads, analysere data eller sætte retning på jeres tiltag og indsatser, står vi klar til at sætte ind.

Alle i teamet har mange års praksiserfaring med at reducere fraværet på en lang række danske virksomheder i både privat og offentligt regi. Vi har derfor stor indsigt i, hvad der skal til for at skabe succes i praksis i alle lag i organisationen.

Læs mere om korttidsfravær på følgende sider

Viden og baggrund

Det starter med synlig ledelse

Gode og bæredygtige resultater på korttidsfraværet kræver et prioriteret ledelsesfokus. Lederen har ansvaret, muligheden og de afgørende kort på hånden ift. at tage de indledende skridt for at minimere det korte, hyppige fravær på arbejdspladsen.

Læs mere om ledelse
Viden og baggrund

Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i 'fredstid'

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær, på arbejdspladsen.

Læs mere om kultur
Viden og baggrund

Hent viden i statistikken

Få ekspertens råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du spotter det korttidsfravær, du som leder skal reagere på.

Læs mere om data
Viden og baggrund

Hvilke redskaber kan ledere gribe til?

Hvad kan man som leder egentlig gøre, hvis man har mistanke om, at en medarbejders korte, gentagne fravær ikke handler om almindelig sygdom? Eller hvis du har brug for at få andre fagfolk på banen til at vurdere situationen og løsningerne?

Læs mere om redskaber
Viden og baggrund

Forebyg korttidsfraværet gennem et sundt arbejdsmiljø

Glade medarbejdere går på arbejde. Men selvfølgelig har de også sygedage. Når det klatvise, hyppige fravær opstår, kan det dog være tegn på mistrivsel, som har rod i arbejdsmiljøet. Og her gælder det om at få så tidligt fat som muligt.

Læs mere om arbejdsmiljø
Viden og baggrund

Følg altid op på fraværet

Uanset hvilken årsag fraværet bunder i - og hvilket omfang det har - er det din opgave som leder at følge op på det med den enkelte medarbejder.

Læs mere om opfølgning

Brug for gratis råd og sparring?

Kontakt vores rådgivere og få en dialog om de udfordringer og spørgsmål, du sidder med.