Følg altid op på fraværet

Uanset, hvilken årsag fraværet bunder i, og hvilket omfang det har, er det din opgave som leder at følge op på den enkelte medarbejder.

Som leder er opfølgningen en oplagt mulighed for at vise medarbejderen både din omsorg og interesse. Du kan samtidig hente vigtige oplysninger om fraværet. Kan det forebygges eller minimeres ved ændringer på arbejdspladsen? Er der noget, som tyder på, at fraværet er tidlige signaler på noget mere alvorligt som fx stress eller lidelser i muskler/skelet?

Vær særligt opmærksom på atypiske fraværsmønstre fx 

  • Fravær på bestemte ugedage
  • Fravær i forbindelse med særlige arbejdsopgaver eller vagttyper
  • Ændringer i en medarbejders fravær
  • Nyansattes fravær.

Få her tips til din opfølgning på det korte fravær:

Gode råd om opfølgning

  1. Håndter fraværet løbende inden, det vokser sig stort
  2. Følg op på særlige fraværsmønstre (ugedage, opgaveløsninger, overarbejde og i forhold til ferie)
  3. Opmuntr, motiver og tilbyd individualiserede tilbud
  4. Vis retning og hav tålmodighed (husk at sætte bagkant på særlige forløb og inddrag jobcentret hvor nødvendigt)
  5. Vær obs på muligheder og udfordringer i din egen ledelsesstil i forhold til medarbejderens behov
  6. Følg også op på organisationsniveau.

Læs mere om korttidsfravær på følgende sider

Viden og baggrund

Det starter med synlig ledelse

Gode og bæredygtige resultater på korttidsfraværet kræver et prioriteret ledelsesfokus. Lederen har ansvaret, muligheden og de afgørende kort på hånden ift. at tage de indledende skridt for at minimere det korte, hyppige fravær på arbejdspladsen.

Læs mere om ledelse
Viden og baggrund

Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i 'fredstid'

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær, på arbejdspladsen.

Læs mere om kultur
Viden og baggrund

Hent viden i statistikken

Få ekspertens råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du spotter det korttidsfravær, du som leder skal reagere på.

Læs mere om data
Viden og baggrund

Hvilke redskaber kan ledere gribe til?

Hvad kan man som leder egentlig gøre, hvis man har mistanke om, at en medarbejders korte, gentagne fravær ikke handler om almindelig sygdom? Eller hvis du har brug for at få andre fagfolk på banen til at vurdere situationen og løsningerne?

Læs mere om redskaber
Viden og baggrund

Råd og sparring

Cabi tilbyder indledende sparring om korttidsfraværet på jeres virksomhed. Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

Få råd og sparring
Viden og baggrund

Lovpligtig opfølgning

Jobcentret kan hjælpe med at få øje på udviklingsmulighederne i et fleksjob i forhold til timetal, arbejdsopgaver eller intensitet. Hvis der er behov for en ny vurdering af arbejdsintensiteten, skal jobcentret altid kontaktes.

Læs mere om den lovpligtige opfølgning

Hvordan står det til med korttidsfraværet ved jer?

Få en halv times uforpligtende sparring omkring muligheder og udfordringer hos jer.