Det starter med synlig ledelse

Gode og bæredygtige resultater på korttidsfraværet kræver et prioriteret ledelsesfokus. Lederen har ansvaret, muligheden og de afgørende kort på hånden til at tage de indledende skridt for at minimere det korte, hyppige fravær på arbejdspladsen.

Er korttidsfraværet et problem hos os? Hvis ansvar er det? Hvordan sætter vi fokus på korttidsfraværet uden, det bliver en heksejagt? Hvordan får vi alle med om bord?

Det er nogle af de spørgsmål, I skal forholde jer til, når I begynder at arbejde med korttidsfraværet.

Se her, hvordan ledere kan gribe opgaven an

Brug inspirationsvideoerne på disse sider til - i samarbejde med dine lederkolleger og/eller arbejdsmiljøorganisation - at tage en dialog om, hvad I kan gøre for at minimere korttidsfraværet hos jer.

Gode råd om ledelse

  1. Vær synlig, nærværende og tilgængelig for medarbejderne
  2. Skab fælles fodslag omkring sygefraværsindsatsen på hele arbejdspladsen
  3. Italesæt fordelene for den enkelte og for fællesskabet
  4. Hav tålmodighed! Indsatsen kræver tid - men det lønner sig.

Læs mere om korttidsfravær på følgende sider

Hvordan står det til med korttidsfraværet hos jer?

Få en halv times uforpligtende sparring om muligheder og udfordringer hos jer. Kontakt en af vores erfarne konsulenter. Det er gratis!

Viden og baggrund

Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i 'fredstid'

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær, på arbejdspladsen.

Læs mere om kultur
Viden og baggrund

Hent viden i statistikken

Få ekspertens råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du spotter det korttidsfravær, du som leder skal reagere på.

Læs mere om data
Viden og baggrund

Hvilke redskaber kan ledere gribe til?

Hvad kan man som leder egentlig gøre, hvis man har mistanke om, at en medarbejders korte, gentagne fravær ikke handler om almindelig sygdom? Eller hvis du har brug for at få andre fagfolk på banen til at vurdere situationen og løsningerne?

Læs mere om redskaber
Viden og baggrund

Råd og sparring

Cabi tilbyder indledende sparring om korttidsfraværet på jeres virksomhed. Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

Få råd og sparring
Viden og baggrund

Forebyg korttidsfraværet gennem et sundt arbejdsmiljø

Glade medarbejdere går på arbejde. Men selvfølgelig har de også sygedage. Når det klatvise, hyppige fravær opstår, kan det dog være tegn på mistrivsel, som har rod i arbejdsmiljøet. Og her gælder det om at få så tidligt fat som muligt.

Læs mere om arbejdsmiljø
Viden og baggrund

Følg altid op på fraværet

Uanset hvilken årsag fraværet bunder i - og hvilket omfang det har - er det din opgave som leder at følge op på det med den enkelte medarbejder.

Læs mere om opfølgning