Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i 'fredstid'

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær på arbejdspladsen.

Hvor syg er man, når man sygemelder sig? Hvordan rummer man kolleger, som møder op uden at være helt på toppen? Går man i vejen, eller er der andre opgavetyper, man kan løse, hvis man har en 'off-dag'?

Få her freelancekonsulent og ekspert i kultur Nadia El-Gendis råd til, hvilke 'blinde pletter' du skal være opmærksom på, og hvad du som leder kan gøre:

Gode råd om arbejdspladskultur

  1. Tag fat i kulturen og tal om sygefravær i ’fredstid’.
  2. Kultur er mere og andet end alt det, du kan se og høre: Lyt mellem linjerne.
  3. Træk på og opbyg et solidt samarbejde med tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentanten.
  4. Opbyg tillidsfulde relationer til medarbejderne, så I kan tale åbent og ærligt om årsagerne til fravær.

Download også Cabis pjece om Fremmøde og sund arbejdspladskultur (pdf)

eller få den sendt med posten bestil gratis eksemplar

Læs mere om korttidsfravær på følgende sider

Læs mere om korttidsfravær herunder

Viden og baggrund

Det starter med synlig ledelse

Gode og bæredygtige resultater på korttidsfraværet kræver et prioriteret ledelsesfokus. Lederen har ansvaret, muligheden og de afgørende kort på hånden ift. at tage de indledende skridt for at minimere det korte, hyppige fravær på arbejdspladsen.

Læs mere om ledelse
Viden og baggrund

Hent viden i statistikken

Få ekspertens råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du spotter det korttidsfravær, du som leder skal reagere på.

Læs mere om data
Viden og baggrund

Hvilke redskaber kan ledere gribe til?

Hvad kan man som leder egentlig gøre, hvis man har mistanke om, at en medarbejders korte, gentagne fravær ikke handler om almindelig sygdom? Eller hvis du har brug for at få andre fagfolk på banen til at vurdere situationen og løsningerne?

Læs mere om redskaber
Viden og baggrund

Råd og sparring

Cabi tilbyder indledende sparring om korttidsfraværet på jeres virksomhed. Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

Få råd og sparring
Viden og baggrund

Forebyg korttidsfraværet gennem et sundt arbejdsmiljø

Glade medarbejdere går på arbejde. Men selvfølgelig har de også sygedage. Når det klatvise, hyppige fravær opstår, kan det dog være tegn på mistrivsel, som har rod i arbejdsmiljøet. Og her gælder det om at få så tidligt fat som muligt.

Læs mere om arbejdsmiljø
Viden og baggrund

Følg altid op på fraværet

Uanset hvilken årsag fraværet bunder i - og hvilket omfang det har - er det din opgave som leder at følge op på det med den enkelte medarbejder.

Læs mere om opfølgning

Hvordan står det til med korttidsfraværet ved jer?

Få en halv times uforpligtende sparring omkring muligheder og udfordringer hos jer.