Forebyg korttidsfraværet gennem et sundt arbejdsmiljø

Uanset hvilken årsag fraværet bunder i - og hvilket omfang det har - er det din opgave som leder at følge op på det med den enkelte medarbejder.

Sygefraværsrådgiver Dorte Rosendahl Kirkegaard giver her gode råd til, hvad du som leder skal være opmærksom på i forhold til korttidsfraværet, og hvorfor det betaler sig at investere i arbejdsmiljøet for at forebygge fraværet:

Gode råd om arbejdsmiljø

  1. Vær nysgerrig på, om nogle af årsagerne bag korttidsfraværet bunder i arbejdsmiljøet.
  2. Hent viden i APV'en, trivselsmålinger og inddrag medarbejderne.
  3. Hav en åben dialog om fravær og nærvær på arbejdspladsen.
  4. Spot tidlige tegn på stress eller lidelser i muskler/skelet i korttidsfraværet.
  5. Få overblik over jeres nuværende fokus og indsatser: Er I på rette spor i forhold til mål om ambitioner?

- Når jeg spørger ledere, hvor deres organisation har særlige udfordringer i forhold til stress, er svaret ofte: ’Vi har ikke rigtig problemer med stress her. Når der er et stresstilfælde, er det ofte fordi, det er noget personligt’. Stress kan være forbundet med en oplevelse af, at man fejler som leder. Men man snyder sig selv for en oplagt chance for at forebygge stress, hvis man tænker på den måde.

Dorte Rosendahl Kirkegaard, stressekspert i Cabi

Fælles dialog om fravær og nærvær på arbejdspladsen er central, når man skal have en fælles forståelse af regler og retningslinjerne.

Læs mere om og hent Cabis fraværs- nærværsspil her og tag dialogen på jeres arbejdsplads!

Stress kan påvirke din virksomheds kerneforretning og sætte den enkeltes trivsel på arbejdspladsen under pres.

Når vi forebygger stress, kræver det, at vi går langt mere strategisk til værks og kigger på en virksomheds grundvilkår og stressens vækstbetingelser frem for på den enkelte medarbejder.   

Læs mere om stress

Læs mere om korttidsfravær på følgende sider

Viden og baggrund

Det starter med synlig ledelse

Gode og bæredygtige resultater på korttidsfraværet kræver et prioriteret ledelsesfokus. Lederen har ansvaret, muligheden og de afgørende kort på hånden ift. at tage de indledende skridt for at minimere det korte, hyppige fravær på arbejdspladsen.

Læs mere om ledelse
Viden og baggrund

Tal om holdninger og kultur omkring sygefravær i 'fredstid'

Der er et kæmpe spænd mellem at være sendt til tælling i sengen med høj feber og til at være frisk som en havørn, mens man passer sit arbejde. Alt derimellem er i en eller anden grad forbundet til den kultur, der er omkring fravær og nærvær, på arbejdspladsen.

Læs mere om kultur
Viden og baggrund

Hent viden i statistikken

Få ekspertens råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du spotter det korttidsfravær, du som leder skal reagere på.

Læs mere om data
Viden og baggrund

Hvilke redskaber kan ledere gribe til?

Hvad kan man som leder egentlig gøre, hvis man har mistanke om, at en medarbejders korte, gentagne fravær ikke handler om almindelig sygdom? Eller hvis du har brug for at få andre fagfolk på banen til at vurdere situationen og løsningerne?

Læs mere om redskaber
Viden og baggrund

Råd og sparring

Cabi tilbyder indledende sparring om korttidsfraværet på jeres virksomhed. Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at minimere fraværet på danske arbejdspladser.

Få råd og sparring
Viden og baggrund

Følg altid op på fraværet

Uanset hvilken årsag fraværet bunder i - og hvilket omfang det har - er det din opgave som leder at følge op på det med den enkelte medarbejder.

Læs mere om opfølgning

Hvordan står det til med korttidsfraværet ved jer?

Få en halv times uforpligtende sparring omkring muligheder og udfordringer hos jer.