Tilbage til arbejdet - hold kontakten til arbejdspladsen

Skal den sygemeldte tilbage til sit job, er det helt centralt at fastholde den sygemeldtes jobfokus og kontakt til arbejdsgiveren som led i sygedagpengeopfølgningen.

Sigtet i sygedagpengeopfølgningen er, at sygemeldte, der har et job, hurtigst muligt vender tilbage til jobbet. Det er med til at styrke den sygemeldtes forhåbning om at vende tilbage til sit arbejde, når fokus holdes på tilbagevenden, og kontakten til arbejdspladsen ikke ophører.

Muligheden for at kunne starte gradvist op med en delvis raskmelding kan både virke fornuftigt for den sygemeldte og samtidig minimere risikoen for en langtidssygemelding.

 

Kontakt til arbejdsgiver

Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte arbejdsgiveren i forbindelse med første samtale med en sygemeldt for at få en dialog om, hvorvidt og hvornår den sygemeldte helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. 

Jobcentret kan samtidig oplyse om de støttemuligheder, de kan tilbyde. Læs eventuelt om 
ordninger til at fastholde den sygemeldte medarbejder

Ligeledes skal jobcentret efter behov inddrage arbejdspladsen i den løbende opfølgning som led i at sikre, at flest muligt fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet ved længerevarende sygdom.

Fast track-ordningen

Sygedagpengereglerne følger en opfølgningsmodel, der især fokuserer på sygemeldinger, der forventes at vare over otte uger. Derfor er der etableret en Fast track-ordning, hvor både virksomhed og borger har mulighed for at anmode jobcentret om en tidligere indsats ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger. 

Opfølgningsmodel og visitationskategorier
Sygemeldte skal have været hos egen læge inden første opfølgningssamtale på jobcentret. Der er styrket fokus på risikosager med over otte ugers sygemelding.
Få overblik over de tre kategorier

Fast Track - mulighed for ekstraordinært tidlig indsats
Både virksomhed og borger får mulighed for at anmode jobcentret om en endnu tidligere indsats ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger. 
Læs om mulighed for Fast track

Forskning om tidlig tilbagevenden

Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) har i to hvidbøger formidlet international forskningsbaseret viden om tilbagevenden til arbejde efter sygefravær som følge af de mest udbredte lidelser, smerter i bevægeapparatet og psykiske lidelser.

Selvom hvidbøgerne har nogle år bag sig, er der stadig de samme virksomme elementer, der går igen i de nyeste forskningsprojekter, men i disse er den samme viden samlet mere sporadisk.

I begge hvidbøger peger forskningsresultaterne på, at der både kan være helbredsmæssige og økonomiske gevinster ved at vende tidligt tilbage til arbejdet. Det gælder også, hvis man både har bevægeapparats- og psykiske lidelser.

Der er dog nogle forudsætninger for, at tidlig tilbagevenden ikke giver bagslag. Hvidbøgerne indeholder derfor en række anbefalinger til myndigheder og virksomheder, som kan styrke en tidlig og bæredygtig tilbagevenden til arbejde.

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær, NFA, 2008

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. NFA, 2010

Viden og baggrund

Trappemodellen

TTA- Trappemodellen for kategori 2-sager skal sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst muligt tilbage i job eller bliver raskmeldt. Som noget nyt skal arbejdspladsen og egen læge involveres tidligt i forløbet.

Læs om trappemodellen
Viden og baggrund

Fast track - kort og godt

Målet med fast track er, at den syge medarbejder får optimale chancer for at bevare sit job, og at arbejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.

Læs om fast track
Viden og baggrund

Ordninger til fastholdelse af sygemeldte

Der findes flere ordninger og redskaber, der kan bidrage til, at den sygemeldte kan blive på sin arbejdsplads trods en sygemelding.

Læs mere

Har du spørgsmål?

Få gratis råd og sparring med på vejen fra seniorkonsulent Anne Brændnyge, som sidder klar til at svare på dine spørgsmål. 

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere