Personer med ikke-vestlig baggrund er overrepræsenteret i sygefraværsstatistikkerne

I 2008 var 8,1 procent af sygedagpengemodtagerne indvandrere med ikke-vestlig baggrund. De udgjorde imidlertid kun 4,5 procent af arbejdsstyrken. I 11,6 procent af sagerne varede sygedagpengeforløbet i 2012 mere end 26 uger. Til sammenligning var tallet for personer med dansk oprindelse 7,3 procent.

Langt fra alle jobcentre har prioriteret indsatsen over for sygemeldte indvandrere i deres beskæftigelsesplaner.

Bliv klogere på indsatsen med inspirationskataloget 'Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund'

Jobcentres erfaringer med indsatsen over for sygemeldte indvandrere

Cabi har set nærmere på situationen i de 20 kommuner, som har størst andel af ikke-vestlige indvandrere, og det viser sig, at der er forskel på, hvor godt kommunerne håndterer forløbene.

Københavns Vestegn opnår gode resultater

Kommunerne på Københavns Vestegn, som har en stor andel ikke-vestlige indvandrere, opnår bedre resultater end landsgennemsnittet. En høj andel af ikke-vestlige indvandrere i arbejdsstyrken skaber altså ikke dårligere resultater, snarere tværtimod.

Det tager tid at nedbryde kultur- og sprogbarrierer

Forklaringen er måske, at det tager tid, eller mange samtaler, at få så meget kendskab og så stor viden, at man kan få nedbrudt kultur- og sprogbarrierer så man med samme sikkerhed kan gennemføre opfølgningssamtaler med en ikke-vestlig indvandrer som med en etnisk dansker. Så også den sygemeldte kan føle sig tryg ved samtalen.

Højt sygefravær skyldes flere forhold

At sygefraværet generelt er højere hos ikke-vestlige indvandrere, hænger dog også sammen med forhold, der ligger uden for jobcentrets indflydelse. Dels har mange ikke-vestlige indvandrere forfærdelige oplevelser med i deres bagage, dels er ikke-vestlige indvandrere generelt set lavere uddannet end deres etnisk danske kolleger.

De bestrider oftere ufaglærte jobs i brancher så som transport, rengøring og industri. Brancher, der statistisk set fører til mere nedslidning af medarbejderne end andre brancher.

Læs mere

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere
Viden og baggrund

Opfølgningsmodel og visitationskategorier

I sygedagpengesager anvendes en model med tre kategorier for visitation af sygedagpengemodtagere. Her er fokus på sager med over otte ugers sygemelding.

Læs om modellen og kategorierne

Brug for råd og sparring om sygedagpenge?

Kontakt vores rådgivere