Samtalen er vigtig for forløbet

En god samtale kan hjælpe den sygemeldte til at formulere og reformulere mål om tilbagevenden til arbejde og udvikle planer for, hvordan målene skridt for skridt kan realiseres. Og, måske vigtigst, en god samtale kan mobilisere den sygemeldtes ressourcer og skabe håb.

Forberedelsen

Når du skal forberede samtalen, er det vigtigt, at du:

  • er opdateret på sagen
  • har overvejet, hvad der skal informeres om
  • ved, hvad du vil have ud af samtalen
  • har overblik over, hvad der skal følges op på, fx progression i forhold til helbred eller aftaler om aktiviteter
  • ved, om der skal formuleres mål og planer
  • husker at tage stilling til visitationskategori.

Samtalen

Det er sygedagpengemedarbejderens ansvar at styre samtalen og at være ekspert på samtalen – men ikke på borgerens liv eller borgerens løsninger.

Der er i mange kommuner afholdt kurser med træning i samtalemetoder, blandt andet de anerkendende og systemiske, som kan hjælpe sygedagpengemedarbejderen med at stille spørgsmål og sikre, at bolden så at sige bliver på borgerens banehalvdel.

Det giver samtidig de sygemeldte mulighed for at være eksperter på deres eget liv, så de kan give svar og skabe egne løsninger. På den måde arbejder man reelt ressourceorienteret.

Yderligere inspiration til opfølgningssamtaler

Projekt LUCA

Hovedfokus for kompetenceudviklingen i Projekt LUCA var sagsbehandlernes opfølgningssamtaler med de sygemeldte borgere, specielt de borgere, der er sygemeldte af psykiske årsager

Læs Projekt LUCA's metodebeskrivelse i forhold til opfølgningssamtalen. Projektet er evalueret af Rambøll.

Læs mere om sygedagpenge på cabiweb.dk

Læs blandt andet om at vende tilbage til arbejdet og afprøvning i virksomheder.

Viden og baggrund

Tilbage til arbejdet

Det er centralt at fastholde den sygemeldtes jobfokus, hvis den sygemeldte skal tilbage i job.

Læs om at vende tilbage til arbejde
Viden og baggrund

Afprøvning i virksomheder

Afprøvning i virksomheder er et led i at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs om afprøvning i virksomheder