Kontakt med arbejdspladsen og kolleger

Afprøvningen kan være et middel til at fastholde den sygemeldtes kontakt med arbejdspladsen i de tilfælde, hvor den syge ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage med en delvis raskmelding, men godt kan varetage nogle arbejdsopgaver og deltage i det kollegiale fællesskab.

Afprøvningen kan både være et aktivt tilbud til den sygemeldte, en virksomhedspraktik som led i en aftalt fastholdelsesplan eller et af elementerne i et særligt tilrettelagt afklaringsforløb. Under alle omstændigheder skal arbejdsopgaverne tilpasses den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer.

Formålet er dels at afklare, hvad og hvor meget den sygemeldte kan klare, om der er behov for helt nye arbejdsopgaver, arbejdstilpasninger eller andet, dels at fastholde kontakten med arbejdslivet, arbejdspladsen og kolleger.

Metode og værktøj, Viden og baggrund

Jobperspektiv i opfølgningssamtalerne

Hav fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet i samtalen.

Læs om sygedagpengesamtalen
Viden og baggrund

Tilbage til arbejdet

Det er centralt at fastholde den sygemeldtes jobfokus, hvis den sygemeldte skal tilbage i job.

Læs om at vende tilbage til arbejde
Metode og værktøj

Fastholdelsesservice

Der er penge at spare, hvis jobcentret kommer tidligt på banen og hjælper virksomheder og medarbejdere med at forebygge eller afkorte sygefraværet.

Læs mere
Lovstof

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed. Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i den uddannelsesrettede indsats.

Læs lovstoffet
Lovstof

Særlige afklaringsforløb for sygemeldte

Når en person er sygemeldt i længere tid, kan det i nogle tilfælde være relevant at tilbyde et særligt tilrettelagt forløb for at hjælpe personen tilbage på arbejdsmarkedet.

Læs lovstoffet
Lovstof

Ressourceforløb

Et individuelt tilrettelagt ressourceforløb kan vare fra et til fem år ad gangen. Målgruppen for forløbet er personer, som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension.

Læs lovstoffet