Afprøvning i virksomheder

Afprøvningen af den sygemeldtes evne til at varetage arbejde kan være et middel til at fastholde den sygemeldtes kontakt med arbejdsmarkedet. Både hvis den sygemeldte skal tilbage til en konkret arbejdsplads, men også hvis borgeren er sygemeldt fra ledighed

Afprøvning, fx i en virksomhedspraktik, er en mulighed i de tilfælde, hvor den sygemeldte ikke har arbejdsevne nok til at kunne vende gradvist tilbage i en delvis raskmelding, men godt kan varetage nogle afgrænsede arbejdsopgaver og deltage i det kollegiale fællesskab.

Afprøvningen kan både være:

  • et aktivt tilbud til den sygemeldte
  • en virksomhedspraktik som led i en aftalt fastholdelsesplan

Under alle omstændigheder skal arbejdsopgaverne tilpasses den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer.

Formålet er:

  • Dels at afdække og udvikle hvor meget den sygemeldte kan fremmøde
  • Dels at afdække og udvikle på den sygemeldtes opgaver
  • Vurdere om der er behov for helt nye arbejdsopgaver, arbejdstilpasninger eller andet 
  • Fastholde kontakten med arbejdslivet, arbejdspladsen og kolleger

Forlængelsesreglerne

Ingen modtagere af sygedagpenge kommer til at stå uden forsørgelse, men de længerevarende sager skal revurderes efter 22 uger.

Læs mere
Viden og baggrund

Jobafklaringsforløb

Et forløb med jobafklaring kan højst vare to år. Borgeren skal inddrages i at udarbejde forløbet og får under forløbet en ydelse på kontanthjælpsniveau.

Læs mere

Brug for råd og sparring om afprøvning i virksomheder?

Tag fat i Anne Brændbyge, som sidder klar til at svare på de spørgsmål, du sidder med. Vores rådgivning er gratis for jobcentre. 

Viden og baggrund

Lovgivning og sygedagpenge

Få et overblik over de væsentligste love og regler i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

Læs mere