Jocentre skal hjælpe virksomheder

Jobcentrene har en forpligtelse til at servicere virksomheder, som søger arbejdskraft eller ønsker at fastholde medarbejdere. Denne service er gratis for virksomhederne.

Det er jobcenterets opgave at yde service til virksomheder for at mindske deres administrative opgaver i forbindelse med en sygemelding, fastholdelsessager eller rekruttering af medarbejdere. 

Eksempelvis kan servicen bestå i, at virksomhederne hurtigt kan få kontakt med relevante jobcentermedarbejdere eller endog kan have aftale om en fast kontaktperson på jobcenteret. Servicen kan også bestå i, at virksomhederne let kan få adgang til information og de nødvendige blanketter i jobcenteret. 

Ønsker en virksomhed hjælp til at fastholde medarbejdere, skal jobcentrene stå til rådighed med vejledning og eventuelt deltagelse i rundbordssamtaler. Jobcentrene skal også servicere virksomhederne, når personer, der er sygemeldt i længere tid, skal have afklaret deres arbejdsevne eller skal ansættes med løntilskud, i fleksjob eller skånejob.

Læs mere om jobcentrets virksomhedsservice i Cabis lovstof

Fast track

Sygedagpengereformen fra 2014 medførte omfattende ændringer i sagsbehandlingen af især længerevarende sygemeldte, bl.a. indførelsen af en Fast track ordning.

Tværkommunalt samarbejde med andre jobcentre

Ved at samarbejde med andre jobcentre om at servicere virksomhederne, kan jobcentrene dele erfaringer og etablere en mere ensartet kontakt til virksomhederne, når det gælder fastholdelse.

- Det er vigtigt, at virksomhederne ved, at de kan trække på os. Vi rykker tit ud til en rundbordssamtale med kort varsel. Det er ikke, fordi vores mail-postkasse er overfyldt, men vi har rigtig mange virksomheder, der ringer ind til hotlinen for at få vores hjælp til små og store problemer.

Virksomhedskonsulent i Servicecenter for Sygdomsforebyggelse og Arbejdsfastholdelse i Viborg

Bliv inspireret

Læs case: "Jobcentret rykker ud i virksomheden"

Gode råd til samarbejdet med andre jobcentre

Som teamleder eller fastholdelseskonsulent er det en god idé at tænke i tværkommunalt samarbejde med andre jobcentre i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Vi giver dig her inspiration til det indledende samarbejde.

Virksomhederne oplever, at kommunerne har forskellig praksis og forskellige måder at arbejde med fastholdelse på, og det kan være svært at navigere i, hvis man fx som stor virksomhed har afdelinger i flere kommuner.

Ved at samarbejde med andre jobcentre, kan I dele erfaringer og etablere en mere ensartet kontakt til virksomhederne, når det gælder fastholdelse.

Inviter andre jobcentre til møde

I første omgang er det en god idé at samle fastholdelseskonsulenter på tværs af kommuner, så I kan dele erfaringerne og finde ud af, hvordan I kan samarbejde.  

Eksempel på invitation til møde med udgangspunkt i Jobcenter Vordingborgs arbejde med fastholdelse

Dagsordenspunkter til et møde mellem fastholdelseskonsulenter og ledere på området kunne være:  

  1. Rundt om bordet: Fastholdelsesmedarbejderne fortæller om deres indsats og hvilke erfaringer, de har i deres kommune.

  2. Drøftelse af tidlig indsats (Fast track), tolkning og udmøntning af lovgivning og generelle holdninger til håndtering af fastholdelsessager. Hvornår vil det fx være relevant at arbejde hen mod en virksomhedspraktik?

  3. Hvilke behov er der for fælles standarder, fælles identitet, kommunikationsplatforme og formidlingsinitiativer på tværs af kommunerne?

  4. Hvilke behov er der for netværk mellem fastholdelseskonsulenter og afdelingsledere i nabokommuner. Er der brug for, at beslutningen løftes højere op i den kommunale organisation, så ledere og medarbejdere på tværs af kommuner kan ensarte kontakten til virksomhederne?

  5. Er der behov for fælles kompetenceudvikling af fastholdelseskonsulenter? Hvordan kan dette sættes i værk?

Opfordr virksomhederne til samarbejde

Når I kender hinanden på tværs af kommunerne, kan I opfordre virksomhederne til et samarbejde og foreslå et møde med en eller flere virksomheder. Begynd med at lytte til dem og drøfte deres behov. Hvordan oplever de fastholdelsesindsatsen, og hvad forventer de af jobcentrene?

Resultatet af mødet med virksomhederne kunne fx være en partnerskabsaftale mellem virksomheden og de kommuner, virksomheden har medarbejdere i. Det sikrer, at virksomheden ikke oplever forskellig praksis og service, når medarbejdere skal fastholdes.

Læs mere om sygedagpenge

Læs blandt andet om fast track:

Viden og baggrund

Fast track - kort og godt

Målet med fast track er, at den syge medarbejder får optimale chancer for at bevare sit job, og at arbejdsgiveren hurtigt kan få sin medarbejder tilbage.

Læs om fast track
Viden og baggrund

Koordineret indsats med den sygemeldte i centrum

Som sygedagpengemedarbejder skal du bl.a. sikre, at vigtige fagpersoner inddrages.

Læs om koordineret indsats

Brug for råd og sparring om sygedagpenge?

Kontakt vores rådgiver: