GF Forsikring forebygger nedslidning med midler fra Arbejdsmiljøpuljen

Smerter i lænd, nakke og ryg. Måske sågar en museskade. Det er nogle af de gener, man kan få af at arbejde længe foran computeren. GF Forsikrings afdelinger i Horsens, Silkeborg og Skanderborg er fast besluttede på at undgå den slags skader, så arbejdsmiljøet forbliver på et højt niveau.

-

På et kontor er der udfordringer, som kan løses her og nu. Det kan være indkøb af sorte rullegardiner til vinduerne, så solen ikke generer det daglige arbejde.

Men der er også de udfordringer, som helst skal tages i opløbet.

”Reglerne siger, at vi skal gennemføre en APV mindst hvert tredje år. Ved den seneste APV kunne vi se, at for mange var begyndt at have ondt i ryggen eller have andre fysiske gener. Mange af os arbejder også med tre skærme, og vi vidste ikke, hvordan de stod mest hensigtsmæssigt.”

Det fortæller Alice Lundager, som er afdelingsdirektør for GF Forsikrings afdelinger i Horsens, Silkeborg og Skanderborg. 

”Generelt er vi godt med, når det kommer til et godt arbejdsmiljø, men efter vores seneste APV blev arbejdsmiljørepræsentanten og jeg enige om at få ekstern hjælp til at se på vores arbejdsmiljø helt grundlæggende. Derfor gik vi i gang med en forebyggende indsats, hvor vi søgte tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen.”

Vejledning til både kontorerne og dem på landevejen

”Vi fik en ekstern konsulent til at besøge vores afdelinger. I hver afdeling gav hun først en halv times orientering om, hvad man skal være opmærksom på. Bagefter var hun så forbi hver enkelt kontorplads og vejledte medarbejderne i, hvordan de bedst sidder på stolen, hvordan skærmen skal indstilles osv.”, forklarer Alice Lundager og fortsætter:

”Jeg har også nogle assurandører, som ikke sidder på kontoret, men kører ud i landet. Når man sid-der meget i en bil i mange år, er der risiko for, at man kan få skader, så konsulenten vejledte også vores kørende personale i, hvad de kan gøre for at forebygge skader.”

Forløbet tog samlet omkring tre måneder. Den eksterne konsulent brugte et par dage ude i de forskellige afdelinger og sendte bagefter en rapport, som GF Forsikring lavede forebyggende foranstaltninger ud fra.

”Medarbejderne har været meget begejstrede for forløbet og er glade for, at der bliver taget hånd om deres arbejdsmiljø. Nu tager vi et opfølgningsmøde ca. ét år efter konsulentens besøg. Ellers er det planen, at vi følger op hvert år, som vi plejer”, fortæller Alice Lundager.

Nemt at komme i gang

”Der gik måske halvanden måned, fra vi søgte Arbejdsmiljøpuljen, til vi fik tilsagn om, at vi ville få tilskud til de udgifter, vi havde i forbindelse med projektet. Efter vi havde gennemført forløbet, lavede vi afregning og fik tilskud fra puljen. Og der har ikke været nogen problemer med at få pen-gene udbetalt. Det har kørt så fint”, fortæller Alice Lundager.

GF Forsikring udfyldte ansøgningsskemaet i samarbejde med den eksterne konsulent. Konsulenten udfyldte budgettet for forløbet, og ellers svarede GF Forsikring på skemaets øvrige spørgsmål.

”Jeg vil absolut anbefale at søge Arbejdsmiljøpuljen og forebygge skader og nedslidning. Som leder er det vigtigt, at vi sikrer de rigtige rammer for et godt arbejdsmiljø. Dette forløb har styrket vores forståelse af, hvad der skal til”, afslutter Alice Lundager.