Børnehuset Evigglad kom ud af coronakrisen med en styrket arbejdsglæde

Hvis medarbejderne ikke trives, trives børnene ikke. Børnehuset Evigglad har søgt midler fra Arbejdsmiljøpuljen til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø efter en hård coronatid. Processen har betydet, at sygefraværet er faldet og medarbejderne har fået arbejdsglæden tilbage.

Anne Thekelsen og Camilla Otzen Thekelsen i børnehavens garderobe

 

Da ejer og leder af Børnehuset, Anne Therkelsen, i 2018 åbnede den nyeste afdeling af Børnehuset Evigglad i Bov, anede hun ikke, hvilken krise der ventede lige om hjørnet. Den private daginstitution, der også omfatter en afdeling i Aabenraa, ejer hun sammen med sin kollega Camilla Otzen Therkelsen, og de to huse beskæftiger tilsammen 35 medarbejdere fordelt på både børnehave- og vuggestueafdelinger.

Medarbejderne mistede gnisten

Halvandet år efter åbningen kom corona til Danmark, og lige netop pædagogisk personale var dem, der stod i frontlinjen. For en cocktail af uklare retningslinjer, frygt for smitte og skiftende krav til inddeling af børnene var hård kost – særligt for den relativt nye medarbejdergruppe i Bov, som ikke havde mulighed for hverken at indføre eller dyrke de sociale traditioner, der er vigtige på en arbejdsplads. 

Da smitten var på retur, kunne Anne Therkelsen konstatere, at noget var galt:

”Der var næsten altid en eller to syge. Men hvis vi spurgte ind til, hvad der var los, fik vi ikke rigtigt noget svar. De havde tabt gnisten og arbejdslysten, og vi registrerede en manglende energi i forhold til at kunne se muligheder. Man så kun problemer.”

Midler fra Arbejdsmiljøpuljen gav mulighed for ekstern hjælp

Lederteamet havde selv forsøgt at løse udfordringerne, men på grund af et stigende sygefravær og arbejdspres, var det, ifølge Anne Therkelsen, hele tiden ad hoc løsningerne, de måtte gribe til.

”Vi forsøgte at løse det, som vi altid havde gjort. Vi følte hele tiden, vi gik og slukkede ildebrande. Det var også frustrerende for os som ledelse.”

For at komme ud af den negative spiral søgte Børnehuset Evigglad midler fra Arbejdsmiljøpuljen til et forløb med en ekstern arbejdsmiljørådgiver, som skulle finde kilderne til mistrivsel og sætte fokus på de værdier, der kunne bringe gnisten og arbejdsglæden tilbage. Projektet bestod af et opstartsmøde, en spørgeskemaundersøgelse om det sociale arbejdsmiljø, en workshop med alle medarbejdere og et opfølgningsmøde.

Medarbejderne skal lave det, der gør dem glade

Et af resultaterne af processen er, at personalet i mellemgruppen i dag arbejder funktionsopdelt. En arbejdsmetode, som Anne Therkelsen kalder en succes.

”Vi arbejder funktionsopdelt, for at medarbejderne kan lave det, de har lyst til. For har du en medarbejder, der elsker at være ude, men sidder inde på en stue og klippe-klistrer, kan man mærke det. Så vi har sagt: I skal gøre det, der gør jer glade. For så får vi glade børn og glade forældre.”

Den funktionsopdelte tilgang har gjort sygefraværet mindre, og personalet føler sig mindre pressede, også fordi de har børnene i mindre grupper.

Gør noget ved problemerne

Ifølge Anne Therkelsen har processen været en øjenåbner for ledelsen, og det er blevet tydeligt, at personalet har haft brug for accept, anerkendelse og respekt for den indsats, de har ydet under corona. Et trivselstjek på den anden side af krisen er værd at investere i, konkluderer Anne Therkelsen.

”Jeg begyndte at regne på det. For selvfølgelig koster det også os noget i kroner og øre, men ikke i forhold til gevinsten. Vi har en forventning om, at vi vil kunne se det på bundlinjen til næste år i forhold til sygdom og udgifter til vikarer.”

Hun har allerede anbefalet andre i branchen, der også har oplevet en mathed efter to år med corona, at tage initiativ til at få kortlagt problemerne og gøre noget ved dem. For en investering i medarbejdernes trivsel også er en investering i børnenes.

Har du brug for råd og vejledning om dine muligheder for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdstilsynet har oprettet en side, hvor du finder de oftest stillede spørgsmål om Arbejdsmiljøpuljen. Den finder du her

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, hvor sekretariatet sidder klar til at hjælpe dig. Ring 7012 1288 (tast 5). Telefontid: Mandag - fredag 9-10 og 13-14.

Du kan også maile dit spørgsmål til: arbejdsmiljoepuljen@at.dk