Begravelses Service er gået all-in på et godt arbejdsmiljø

Som bedemandsvirksomhed arbejder Begravelses Service med opgaver, der øger risikoen for både psykisk og fysisk nedslidning. Derfor har virksomheden søgt midler fra Arbejdsmiljøpuljen med det formål at blive arbejdsmiljøcertificeret.

-

Et grundigt kig på branchevejledningen for bedemænd satte tankerne i gang hos ledelsen i Begravelses Service, der har afdelinger på Sjælland, Lolland og Falster. For hvis virksomheden både skulle passe på medarbejderne, tiltrække nye og samtidig leve op til de gældende arbejdsmiljøbestemmelser, måtte der nye tiltag til for at forebygge nedslidning og arbejdsulykker.

Høje krav til fysik og psyke

Det skærpede fokus på medarbejdernes trivsel satte arbejdsmiljø øverst på dagsordenen hos Begravelses Service. Og det med god grund. For kigger man på begravelsesbranchen og de opgaver, medarbejderne udfører, sætter det høje krav til et godt arbejdsmiljø. De tunge løft i forbindelse med bl.a. håndtering af kister slider på kroppen, hvis man ikke løfter korrekt. Og det psykiske arbejdsmiljø involverer høje følelsesmæssige krav, når man er i kontakt med de pårørende. Følelser, som man skal kunne håndtere for overhovedet at kunne fungere i branchen.

Utilfredse medarbejdere kan ikke yde god service

Begravelses Service har haft fart på væksten de seneste år. Fra 2019-2021 er medarbejderstaben vokset fra 7 til 20 ansatte. Virksomheden og ledelsen er drevet af et ønske om at gå foran i branchen og ikke mindst passe på deres medarbejdere. En drivkraft, der ifølge Peter Thomasen, CEO, er særlig vigtig at have i bedemandsbranchen:

"En kunde, der er i sorg over lige at have mistet en pårørende, skal mødes af en person, der er nærværende og empatisk og tilfreds med sine arbejdsforhold."

Og netop det fokus gjorde, at virksomheden valgte at søge midler hos Arbejdsmiljøpuljen til en arbejdsmiljøcertificering for at sætte fokus på og dokumentere virksomhedens arbejde med såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Sorgcoach og de menneskelige omkostninger

Begravelses Service har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø ved at indgå et samarbejde med Charlotte Linnebjerg, sorgcoach. Hun har sat ekstra fokus på, hvor vigtigt det er at være godt klædt på til de svære samtaler både med de pårørende og internt i virksomheden. De ansatte kontakter sorgcoachen med emner, de gerne vil have taget op. Det kan være ting, der er kommet for tæt på eller stærke hændelser, de skal have hjælp til at bearbejde.

"Medarbejderne har set vigtigheden i at turde tale om tingene. For styrken på en arbejdsplads kan også ligge i at dele de svære emner. "

Sådan udtaler Charlotte Linnebjerg og tilføjer, at medarbejderne også kan fremtræde mere menneskelige og ikke blot professionelle overfor kunderne, når det er ok at vise, at man bliver berørt.  

Processen med at blive arbejdsmiljøcertificeret har på det fysiske plan givet virksomheden en bedre forståelse af, hvor meget det koster menneskeligt og økonomisk, hvis man løfter forkert, og hvis ledelsen ikke passer godt på sine medarbejdere. 

Arbejdsmiljø som konkurrenceparameter

Arbejdsmiljøcertificeringen er et godt værktøj for ledelsen hos Begravelses Service. Det har gjort det muligt for dem at få indarbejdet nogle gode rutiner for, hvordan man klæder medarbejderne på til bedst at kunne tackle hverdagen i en krævende branche.

Alle involverede er overbeviste om, at et godt arbejdsmiljø kan betale sig i mange henseender og ifølge Peter Thomasen også som et konkurrenceparameter:

"Manglen på arbejdskraft gør, at vi skal passe godt på de medarbejdere, vi har og blive bedre til at tiltrække nye. Udviklingen tyder på, at de, der kan tilbyde de bedste arbejdsvilkår og det bedste arbejdsmiljø, kommer til at vinde på rekrutteringsdelen. Af den grund har vi valgt at investere i et bedre arbejdsmiljø"

Medarbejderinvolvering er altafgørende

Ledelsen hos Begravelses Service ved dog også, at det kræver hårdt arbejde og et kontinuerligt blik på såvel den psykiske som fysiske trivsel at kunne leve op til målene. Og her er medarbejdernes involvering i processen altafgørende.

"Det var vigtigt for os, at det ikke var noget, medarbejdere følte, de fik trukket ned over hovedet. De skulle kunne se idéen med det og forstå, at det er deres trivsel, der er i fokus. Ellers ville det bare ende med at blive til en masse papirer og rapporter uden nogen virkning."

Sådan konkluderer Peter Thomasen, der sammen med resten af ledelsen og medarbejderne ønsker at kunne inspirere andre til at kigge indad og se, om der er nogle områder, der trænger til at blive justeret for at højne arbejdsmiljøet i hele branchen.

 

Har du brug for råd og vejledning om dine muligheder for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdstilsynet har oprettet en side, hvor du finder de oftest stillede spørgsmål om Arbejdsmiljøpuljen. Den finder du her

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, hvor sekretariatet sidder klar til at hjælpe dig. Ring 7012 1288 (tast 5). Telefontid: Mandag - fredag 9-10 og 13-14.

Du kan også maile dit spørgsmål til: arbejdsmiljoepuljen@at.dk