Sådan ansøger du

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde ansøgningsskemaer, guides og vejledninger samt link til Tilskudsportalen, hvor ansøgningen skal uploades.

-

Ansøg via Tilskudsportalen

Ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen skal uploades via Tilskudsportalen.

Sæt dig grundigt ind i ansøgningsprocessen, læs alle vejledninger igennem, og udfyld dokumenter i ro og mag, inden du uploader dem på Tilskudsportalen.

Læs vejledning og find ansøgningsskema

Guide og eksempler på ansøgninger

Arbejdstilsynet har lavet en guide, hvor du finder en masse tips til den gode ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen.

Her kan du også finde eksempler på ansøgninger inden for nogle af puljens indsatsområder.

Læs guiden her


De otte trin fra ansøgning til udbetaling

1. Indhent tilbud

Før du går i gang med at søge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, er det vigtigt, at du har indhentet tilbud fra de konsulenter eller rådgivere, som skal være med i projektet og/eller fra de leverandører, der skal udleje de hjælpemidler, der skal afprøves. Tilbuddene skal vedhæftes din ansøgning til puljen og indgå i budgettet.

2. Forbered din ansøgning

Når du skal forberede ansøgningen, skal du udfylde og indhente en række dokumenter, der skal vedhæftes ansøgningen. Det drejer sig om:

  • Ansøgningsskema, hvor tro- og loverklæringen også fremgår
  • Du kan benytte det skema, der er udviklet til Arbejdsmiljøpuljen, hvis du ikke allerede har dit budget stillet op andetsteds.
  • Tilbud eller overslag på projektet fra rådgiver eller konsulent
  • Tilbud eller overslag fra revisor, hvis tilskuddet er omfattet af kravet om revisorpåtegning
  • Dokumentation for anden offentlig medfinansiering, hvis relevant.

Du finder links til download af ansøgnings- og budgetskema på denne dokumentside.

Vær opmærksom på, at udgifter til hjælp fra ekstern konsulent ved udarbejdelse af ansøgningen skal indregnes i projektets budget.

3. Indsend din ansøgning online

Når alle dokumenter er klar, kan du oprette og indsende din ansøgning via Tilskudsportalen. Du finder link til Tilskudsportalen på dokumentsiden. Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger på portalen, skal du først gøre dette. Du skal bruge NemID medarbejdersignatur for at kunne oprette dig som bruger. Du finder vejledninger på Tilskudsportalens hjemmeside.

4. Modtag godkendelse fra Arbejdstilsynet

Din ansøgning vurderes af Arbejdsmiljøpuljens sekretariat i Arbejdstilsynet. Sekretariatet kan bede om yderligere oplysninger fra dig, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Du kan forvente at høre fra Arbejdstilsynet inden for 30 - 60 dage.

Når sekretariatet har behandlet din ansøgning, får du besked via din sag på Tilskudsportalen. Hvis sekretariatet godkender din ansøgning, vil du modtage et tilsagnsbrev via Tilskudsportalen. Brevet vil indeholde en række informationer, der er vigtige at læse igennem, inden du starter projektet. Du skal acceptere tilsagnet, inden du kan gå i gang med dit projekt. Tilsagnet skal accepteres via Tilskudsportalen inden for tre uger fra modtagelse af brev om tilsagn.

5. Indgå aftale med leverandør

Når du har accepteret tilsagnet, kan du indgå aftale med den eller de leverandører, som du har indhentet tilbud fra, og gå i gang med projektet.

6. Modtag ydelsen fra leverandøren

Du kan gennemføre projektet. 

7. Betal fakturaen

Du skal have afholdt alle dine udgifter inden for den projektperiode, der er fastsat i dit tilsagn. Det er kun fakturaer, der er udstedt og betalt inden for denne periode, som der kan modtages tilskud til. Undtaget er udgifter til ekstern konsulents udfyldning af ansøgningen.

8. Modtag dit tilskud fra puljen

Når projektet er afsluttet, og fakturaerne er betalt, kan du få udbetalt dit tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, når Arbejdstilsynet har godkendt din anmodning.

Du anmoder om udbetaling via Tilskudsportalen. Du skal vedhæfte følgende dokumenter:

  • Udbetalingsskema, hvor tro-og-love-erklæringen fremgår
  • Faglig afrapportering, hvis denne udfyldes som selvstændigt bilag
  • Hvis tilskuddet er omfattet af kravet om revisorpåtegning, skal regnskabet have påtegning.
  • Dokumentation for afholdte udgifter i form af fakturaer.

Du skal anmode om udbetaling af tilskuddet senest tre måneder efter projektperiodens udløb.

Har du brug for råd og vejledning om dine muligheder for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdstilsynet har oprettet en side, hvor du finder de oftest stillede spørgsmål om Arbejdsmiljøpuljen. Den finder du her

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, hvor sekretariatet sidder klar til at hjælpe dig. Ring 7012 1288 (tast 5). Telefontid: Mandag - fredag 9-10 og 13-14.

Du kan også maile dit spørgsmål til: arbejdsmiljoepuljen@at.dk