Rådgivning om støjdæmpning

Søg tilskud til rådgivning om dæmpning af høreskadende støj.

-

Det er høreskadende, hvis dine medarbejdere udsættes for daglige støjbelastninger over 80 dB(A). Støjproblemerne er normalt komplekse at løse, og hvis I ikke umiddelbart kan løse dem støjproblemerne i jeres virksomhed, kan I søge Arbejdsmiljøpuljen om tilskud til rådgivning om støjdæmpning.

Rådgivningen kan fx handle om:

  • Hjælp til støjkortlægning, hvis I ikke selv har kompetencerne
  • Indkøb af nye, mere støjsvage maskiner eller udstyr
  • Bygningsændringer, herunder akustiske forhold
  • Hindring af, at vibrationer fra maskiner forplanter sig som bygningslyd
  • Indkapsling af bestående maskiner
  • Prissætning af mulige støjdæmpende tiltag, så I kan foretage en prioritering af, hvilke tiltag, der kan sættes i gang med det samme, og hvilke, der må vente.

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for tilskud, at I allerede har gennemført støjdæmpning af støj over støjgrænsen på 85 dB(A) i henhold til arbejdsmiljøreglerne.

Eksempel på rådgivning om støjdæmpning

Ekstern hjælp til støjmåling i produktionsvirksomhed

En maskinfabrik flytter produktionen til nye bygninger og vil i den forbindelse også forsøge at løse de støjudfordringer i de tidligere lokaler, som var nævnt i APV’en. Med tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen får de ekstern hjælp til målinger og input til løsninger. De får blandt andet anbefalet at bygge en støjkasse om flere maskiner og beklæde loftet med støjisolerende materialer. Den viden blev efterfølgende brugt til at indrette det nye produktionslokale.

Sådan ansøger du

Har du brug for råd og vejledning om dine muligheder for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdstilsynet har oprettet en side, hvor du finder de oftest stillede spørgsmål om Arbejdsmiljøpuljen. Den finder du her

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, hvor sekretariatet sidder klar til at hjælpe dig. Ring 7012 1288 (tast 5). Telefontid: Mandag - fredag 9-10 og 13-14.

Du kan også maile dit spørgsmål til: arbejdsmiljoepuljen@at.dk