Forebyggelse af kemiske påvirkninger

Søg tilskud til rådgivning og afprøvning af hjælpemidler, der styrker forebyggelsen af kemiske påvirkninger og eksem fra vådt arbejde.

-

Medarbejdere, der dagligt udsættes for kemiske påvirkninger, støv og vådt arbejde, kan få helbredsproblemer, der også kan påvirke arbejdsevnen.

Både kemiske påvirkninger og effekten af forskellige beskyttelsesforanstaltninger kan dog være komplekse at afdække.

Derfor kan I søge tilskud til rådgivning af og støtte til:

  • Kortlægning af procesgeneret udsættelse for kemi
  • Vurdering af komplekse ventilationsforhold og forebyggende foranstaltninger
  • Rådgivning vedrørende muligheder for substitution
  • Arbejdsmedicinsk vurdering af kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet
  • Afprøvning af nye indsatser til forbedring af instruktion og sikkerhedskultur
  • Rådgivning i forbindelse med indkapsling af processer
  • Leje og afprøvning af fx mobile anlæg til håndtering og udsugning
  • Leje og afprøvning af måleudstyr til kortlægning af udsættelse for støv eller dampe og vurdering af foranstaltningernes effektivitet
  • Leje og afprøvning af fx cobots (fleksible robotter).

Vær opmærksom på, at forudsætningen for at opnå tilskud er, at I allerede har arbejdet med jeres kemiske risikovurdering, som skal indgå som en del af arbejdspladsvurderingen ved arbejde med farlig kemi.

Eksempel på ekstern rådgivning om forebyggelse af kemiske påvirkninger

Ekstern gennemgang af ventilationsforhold

En møbelsnedkervirksomhed med alle arbejdsstationer i én produktionshal søger tilskud til en ekstern rådgiver, der skal kortlægge ventilationsforholdene i produktionen, efter at flere medarbejdere har døjet med luftvejsinfektioner. Gennem luftmålinger ved de enkelte arbejdsstationer får virksomheden viden om, hvilke arbejdsstationer, der har behov for en udvidelse af den eksisterende kapacitet af udsugningsanlægget. Virksomheden bruger efterfølgende den indhentede viden til en omorganisering af aktiviteterne og en opgradering af udsugningsanlægget.

Sådan ansøger du

Har du brug for råd og vejledning om dine muligheder for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdstilsynet har oprettet en side, hvor du finder de oftest stillede spørgsmål om Arbejdsmiljøpuljen. Den finder du her

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, hvor sekretariatet sidder klar til at hjælpe dig. Ring 7012 1288 (tast 5). Telefontid: Mandag - fredag 9-10 og 13-14.

Du kan også maile dit spørgsmål til: arbejdsmiljoepuljen@at.dk