Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Søg tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning med henblik på at forebygge fysisk eller psykisk nedslidning hos de ansatte eller at forebygge, at de ansatte kommer ud for arbejdsulykker. I kan også søge tilskud til projekter, hvis jeres virksomhed ønsker at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet.

-

Forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø kan være en vanskelig opgave at overskue. En autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan tilbyde viden og faglig ekspertise til gennemførelse af forskellige forløb med henblik på at forebygge nedslidning eller arbejdsulykker.

Det kan fx være:

  • Projekter, der øger arbejdspladsens viden om forebyggelse af ulykker og værktøjer hertil
  • Rådgivning til nye metoder, aktiviteter eller tilgange, der skal styrke det ergonomiske eller psykiske arbejdsmiljø som fx gode introduktionsforløb for nyansatte
  • Rådgivning om udarbejdelse af politikker om omgangstone, mobning eller krænkende adfærd
  • Projekter, der styrker virksomhedens viden om nedslidning og gør jer i stand til at organisere arbejdet, så det kan udføres på en forebyggende og sundhedsfremmende måde. Det kan eksempelvis gøres gennem kompetenceudvikling af ledere eller nøglepersoner.

Eksempler på brug af autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Udvikling af introduktionsprogram

En virksomhed inden for telemarketing med 35 ansatte har store udfordringer med at fastholde nyansatte. En stor del af dem forlader virksomheden igen inden for tre måneder efter ansættelse. Med hjælp fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver får virksomheden udviklet og implementeret et introduktionsforløb, der understøtter, at nyansatte kommer godt ind i det faglige og sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Implementering af nye sikkerhedsrutiner

I en tagdækkervirksomhed sætter ejerlederen fokus på arbejdet med at forebygge ulykker, da virksomheden har haft flere hændelser, som har været tæt på at udvikle sig til arbejdsulykker. Virksomheden får rådgivning til udvikling og implementering af nye sikkerhedsrutiner med klare anvisninger på, hvem der har hvilke roller i det daglige arbejde.

Sådan ansøger du

Har du brug for råd og vejledning om dine muligheder for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdstilsynet har oprettet en side, hvor du finder de oftest stillede spørgsmål om Arbejdsmiljøpuljen. Den finder du her

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, hvor sekretariatet sidder klar til at hjælpe dig. Ring 7012 1288 (tast 5). Telefontid: Mandag - fredag 9-10 og 13-14.

Du kan også maile dit spørgsmål til: arbejdsmiljoepuljen@at.dk