Afprøvning af tekniske hjælpemidler

Søg tilskud til leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler, der kan forbedre jeres ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risikoen for arbejdsulykker.

-

I kan søge om tilskud til at leje og afprøve tekniske hjælpemidler i en periode på tre måneder. Dermed får I mulighed for at afprøve et teknisk hjælpemiddel, så I kan vurdere, om hjælpemidlet er egnet til opgaven og dermed undgår fejlinvesteringer.

I kan fx søge tilskud til:

  • Leje, afprøvning og konsulenthjælp til introduktion af tekniske hjælpemidler, som kan løfte eller medvirke til bedre arbejdsstillinger eller yde bedre sikkerhed, fx ved arbejde i højden
  • Støtte fra en konsulent, der hjælper jer med at introducere hjælpemidlet til medarbejderne.

Vær opmærksom på, at hvis lejeprisen i en tre måneders periode er fastsat, så den ender med at være på niveau med købsprisen, er der reelt tale om et køb og ikke en lejeaftale. Udlejningsprisen for et teknisk hjælpemiddel må derfor som udgangspunkt ikke udgøre mere end en tredjedel af købsprisen på et nyt tilsvarende hjælpemiddel. Hertil kan der efter en konkret vurdering lægges rimelige udgifter til instruktion i brug af hjælpemidlet, montage, afmontering og transport af udstyret.

Eksempler på afprøvning af et teknisk hjælpemiddel

Leje af lift til beskæringsopgaver

En anlægsgartner med 22 ansatte har til opgave at beskære alle træer i en mellemstor kommune. Opgaven udføres normalt fra stiger, men medarbejderne vil gerne afprøve en mekanisk lift for at mindske risikoen for fald under udførelsen af arbejdet. Virksomheden får tilskud til at afprøve en lift i tre måneder. Virksomheden bliver i perioden instrueret i, hvordan liften manøvreres rundt på forskellige typer af underlag. Medarbejderne oplever efterfølgende, at de føler sig mere sikre på liften, hvor de lettere kan håndtere beskæringsværktøjet og dermed enklere kan udføre arbejdet. Virksomheden investerer efterfølgende i en lift.

Leje af selvkørende palleløfter

En virksomhed med autoreservedele benytter traditionelle palleløftere til at transportere varer fra lageret ud på læsseramperne, hvorfra varerne fragtes videres ud til kunderne. En del varenumre er ret tunge, og medarbejderne synes ofte, at det kan være svært at skubbe palleløfteren i gang. Derfor ønskes tilskud til leje af en selvkørende palleløfter i tre måneder. Efter lejeperiodens udløb fortæller medarbejderen om en betydelig lettere håndtering, når de bruger den selvkørende palleløfter, og virksomheden vælger derfor at investere i sin egen.

Sådan ansøger du

Har du brug for råd og vejledning om dine muligheder for at søge tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen?

Arbejdstilsynet har oprettet en side, hvor du finder de oftest stillede spørgsmål om Arbejdsmiljøpuljen. Den finder du her

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet, hvor sekretariatet sidder klar til at hjælpe dig. Ring 7012 1288 (tast 5). Telefontid: Mandag - fredag 9-10 og 13-14.

Du kan også maile dit spørgsmål til: arbejdsmiljoepuljen@at.dk