Næstved

Forankring

I Næstved er indsatsen for socialt frikort forankret i jobcentret, hvor ansøgninger og visitation foregår i teamet 'Job og kompetence', som også arbejder med ressourceforløb og jobafklaring. Det er sket ud fra en betragtning om, at flest fra målgruppen er tilknyttet dette team.

Målgruppe

Næstved har ikke fokuseret på en særlig målgruppe. De oplever, at de, der søger socialt frikort især er unge med psykiske problemer og med tidligere eller nuværende misbrug. Men også hjemløse søger frikort.

Interne samarbejdsflader

Næstved har nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra ledelsen i jobcenteret og fra socialafdelingen, hvilket også tæller lederen for bo- og væresteder.

Følgegruppen planlægger aktiviteter i fællesskab, og har bl.a planer om jobcafeer på væresteder og varmestuer, som skal give borgerne inspiration til opgaver, som kan løses med sociale frikort.

Foruden jobcafeerne er der også planer om at sende breve ud til alle, som har fået bevilliget socialt frikort for at gøre opmærksom på, at jobcentret kan hjælpe med at finde arbejdsopgaver.

Lokale samarbejdsflader

Næstved Kommune har planer om at samarbejde med de lokale menighedsråd og eventuelt også andre foreninger i de mindre landsbyer i kommunen.

Tanken er at aktivere disse netværk til at finde opgaver, som kan løses af borgere med socialt frikort.

Samarbejde med virksomheder

Jobcenter Næstved har en telefon-hotline til virksomheder, der har behov for hjælp - Dette gælder også, hvis det drejer sig om en medarbejder, som har socialt frikort, som bor i lokalområderne.

Visitation

I Næstved er det tovholderen for projektet, som også er sagsbehandler, der foretager visitationen. Den foregår sådan her:

  • Sagsbehandleren modtager ansøgning på enten mail, telefon eller via elektronisk ansøgning på kommunens hjemmeside
  • Sagsbehandleren beder om tilsagn til at kunne tjekke om ansøgeren lever op til kriterierne for socialt frikort.
  • Lever ansøgeren op til kriterierne, udstedes frikortet via e-boks
  • Samtidig laves et notat i borgerens sag.

 Andre sagsbehandlere kan også behandle en ansøgning.

Andre særlige initiativer

For at udbrede kendskabet til socialt frikort har tovholderen været på rundtur til de steder i kommunen, hvor borgere i målgruppen befinder sig. Både for at hænge plakater op om muligheden, men i særlig grad for at få orienteret de medarbejdere, som er i tæt kontakt med borgerne.

Dette ud fra viden om, at disse medarbejdere spiller en særlig rolle for at formidle mulighederne til de, der kan gøre brug af frikortet. Der informeres også via kommunens hjemmeside.

I november hvert år afholder Næstved Kommune et arrangement, hvor der uddeles en pris til en særligt social ansvarlig privat og offentlig virksomhed. I 2019 deltog ca. 35 virksomheder, og tovholderen havde en stand med informationsmateriale om socialt frikort. Her opnåede hun dialog med halvdelen af de virksomheder, der var til stede.

Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Næstved har muligheden for at ansætte med socialt frikort med i deres vifte af tilbud til virksomhederne.