Holstebro

Forankring

I Holstebro Kommunen er det sociale frikort forankret i Socialafdelingen. Indsatsen er en del af den løbende drift i Socialafdelingen. Der er er ikke afsat selvstændige ressourcer til arbejdet med kortet.

Målgruppe

Holstebro har ikke fokuseret på en særlig målgruppe, men har lagt sig tæt op ad den målgruppe, som er beksrevet i lovgivningen. Af kommunens retningslinjer fremgår det, at: 

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, der er socialt udsatte (fx pga. hjemløshed eller misbrug) eller har psykiske vanskeligheder (fx angst eller depression), og som opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i serviceloven på baggrund af dette.

Holstebro arbejder løbende med at bedre kendskabet til de konkrete borgere som kunne være aktuelle i forhold til frikort.

Interne samarbejdsflader

Socialafdelingen, hvor indsatsen for socialt frikort er forankret, samarbejder med jobcentret, hvor en medarbejder har kendskab til både målgruppen af borgere og de lokale virksomheder. Denne medarbejder hjælper også med at sprede budskabet om det sociale frikort til resten af kommunen.

For at få det sociale frikort ud at leve, kan borgere med frikortet blive involveret i den virksomhedsrettede indsats, som allerede eksisterer. Her er dialogen og samarbejdet mellem borger, rådgiver, jobkonsulent, virksomhed vigtigt for at få en ansættelse med socialt frikort til at lykkes.

Lokale samarbejdsflader

I Holstebro er væresteder og bosteder informeret om ordningen, ligesom jobcentret har en nøgleperson til at bære budskabet om frikortet.

Også det lokale Udsatteråd i Holstebro er inviteret med ind i samarbejdet. Lokale aktører som virksomheder, boligforeninger og forskellige erhvervsråd, herunder Lions og Rotary er ligeledes informeret om ordningen.

Visitation

I Holstebro foregår visitationen gennem psykiatri og handicap, hvor borgerne skal søge om at blive visiteret til socialt frikort. Det betyder, at borgeren skal udfylde og underskrive et ansøgningsskema, som skal sendes til Visitation og Rådgivning.

På baggrund af borgerens ansøgning vurderes det, om borgeren er omfattet af målgruppen i afsnit V i serviceloven, hvilket er et kriterium for at kunne få socialt frikort.

Opfylder borgeren umiddelbart betingelserne holdes der i kommunen sparringsmøde, hvor ansøgningen vurderes. Kortet bevilges endeligt i ydelsesafdelingen.

Bruger af frikort møder opgaver

Kommer en virksomhed med en jobordre, kontakter kommunen borgeren om jobbet inden for tre hverdage, og støtter borgeren i at henvende sig til virksomheden.

Hvis borgeren er kendt i socialafdelingen, bliver der i afdelingen sørget for, at fx bosted eller værested, som borgeren er tilknyttet, tager kontakten til borgeren. Er borgeren i en tilstand, hvor han eller hun på det pågældende tidspunkt ikke er i stand til at udføre jobbet, bliver jobordren sendt retur til jobcentret.

Udbredelse af kendskab til ordningen

Holstebro Kommunes socialchef har udnyttet sin brede kontaktflade til at udbrede kendskabet blandt kommunens erhvervsdrivende.

Der har været afholdt møder med bl.a. Lions og Rotary, herunder også et større indlæg på et større sponsorarrangement med Team Tvis Holstebro.