CSR

At tage socialt ansvar er også en del af CSR. Vil du bruge CSR som branding, skal du huske at fortælle omverdenen, at du gør en forskel.

Hvad betyder CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale hensyn i deres forretningsaktiviteter. 

CSR handler om, at virksomheder tager ansvar i forhold til det omgivende samfund for eksempel ved at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

CSR rapportering

Rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold er en del af den samlede CSR rapportering.

Det at rapportere om sit sociale ansvar er en værdiskabende tilgang til det at drive forretning.

Få mere at vide om CSR rapportering

Strategisk CSR

Strategisk CSR handler om at udvælge de samfundsansvarlige aktiviteter, der passer til virksomhedens værdier, holdninger og forretning.

I får mest værdi ud af at arbejde med CSR, når det – ud fra en strategisk stillingtagen – supplerer jeres virksomheds kerneforretning, og når det frivillige engagement og hensynet til omverdenen bliver en integreret del af virksomhedens processer.

Læs mere om rekruttering og strategisk CSR

CSR people og det rummelige arbejdsmarked

CSR people er betegnelsen for CSR-aktiviteter, der styrker det rummelige arbejdsmarked via:

  • Forebyggelse
  • Fastholdelse
  • Inklusion af mennesker, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Cabi arbejder inden for området CSR people, der grundlæggende vedrører initiativer for virksomhedens medarbejdere – eksisterende og fremtidige.

Kender du de nyttige redskaber?

Læs mere om Benchmark-modellen og om Den Sociale Beregner

Metode og værktøj

Benchmarkmodellen

Brug den til at måle, hvor god jeres virksomhed er i forhold til andre virksomheder til at tage socialt ansvar.

Læs mere om modellen
Metode og værktøj

Den Sociale Beregner

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Cabi har udviklet online-værktøjet Den Sociale Beregner, hvor virksomheder med nogle få klik kan udregne minimumsgevinsten ved at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om beregneren