Tidligere Vindere af CSR People Prize

CSR People Prize er siden 1999 blevet uddelt som et hæderstegn til de virksomheder, der gør en særlig indsats for at udvise social ansvarlighed. Vi har samlet et overblik over nogle af de seneste års vindere til inspiration.

CSR People Prize 2021

I kategorien Virksomheder med over 250 ansatte:

Give Steel A/S

Nomineret, fordi...

Socialt ansvar solidt forankret i virksomhedens DNA

Give Steel A/S med i alt 448 ansatte, har en lang tradition for at tage et socialt ansvar, og virksomheden åbner gerne sine døre for fx udsatte unge, flygtninge, personer med fysisk eller psykisk handicap, misbrugere eller tidligere kriminelle. I dag har virksomheden 58 ansatte, som på den ene eller den anden måde har været på kanten af arbejdsmarkedet. Ud af disse er 30 lærlinge.

Virksomheden gør desuden en stor indsats for at forebygge sygefravær og fysisk nedslidning blandt medarbejderne. Derudover har Give Steel A/S også tiltag, som skal fremme sundheden blandt medarbejderne.

Give Steel er nomineret i kategorien med mere end 250 ansatte og udmærker sig også ved positive data for deres sociale ansvar målt gennem Benchmarkmodellen. Det gælder fx antal af praktikforløb, der ender med ansættelse i virksomheden

Formår at tage ansvar på mange parametre

I det hele taget har juryen bemærket, at Give Steel A/S har en meget bred indsats og tager et socialt ansvar på en lang række parametre. Det gælder fx også indsatsen for at uddanne lærlinge og filosofien om at give mennesker en chance for uddannelse og arbejde med initiativet ’We grow people’.

Læs mere om Give Steel

I kategorien Virksomheder med op til 250 ansatte:

BM Silo ApS

Nomineret, fordi...

Har været i finalefeltet før

BM Silo, som producerer og eksporterer siloer, har været nomineret til CSR People Prize før for virksomhedens store indsats for at indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Alle virksomhedens teknisk design-elever er fx voksenelever under revalidering, som har fysiske eller psykiske udfordringer og lange sygemeldinger bag sig.

Holstebro-virksomheden tager desuden unge i lære som klejnsmede, og det er i mange tilfælde unge, som har boglige, sociale eller psykiske vanskeligheder, men med mentor-hjælp, sidemandsoplæring og lektiehjælp fra ansatte hos BM Silo lykkes det at føre de unge til svendeprøve.

Mellemrubrik med lidt mere konkret om virksomheden

Juryen bag CSR People Prize bemærker desuden, at BM Silo har en mangesidet social indsats, som er dybt forankret i virksomheden. Virksomheden har fx stort fokus på at undgå nedslidning og sygefravær, og medarbejder er fx på et fælles ergonomi-kursus.

Læs mere om BM Silo

 

I kategorien CSR People Særpris - Cirkulær økonomi og arbejde til flere:

Råt&Godt

Nomineret fordi...

Giver en chance til mennesker og materialer

Råt&Godt modtager materialer fra nedrivningsfirmaer, byggepladser, entreprenører, forsyningsselskaber og mange andre. Materialerne ombygges efter bestilling, og efterhånden kan Råt&Godt aftage og afsætte store mængder materialer.

Samtidig tilbyder virksomheden afklarings- og opkvalificeringsforløb for unge mellem 18 og 30 år, som har diverse udfordringer, der gør det vanskeligt for dem at gennemføre et uddannelsesforløb. Filosofien bag Råt&Godt er, at mennesker og materialer fortjener en chance til, og i dag har virksomheden ti fuldtidsansatte og 28, som kommer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Nyt liv til byggeaffald

Juryen bag prisen bemærker, at Råt&Godt er en virksomhed, der har en stærk cirkulær forretningsmodel, hvor der aftages store mængder materialer fra byggeriet, som ellers har meget affald, der udgør en stor miljøbelastning. Og samtidig er virksomheden med til at skabe job til mange fra kanten af arbejdsmarkedet.

Læs mere om Råt&Godt

CSR People Prize 2019

BB fiberbeton

Byggevirksomheden fra Lille Skensved i Køge vandt CSR People Prize 2019.

Se mere om virksomhedens indsats

CSR People Prize 2019 uddeles til en virksomhed, som gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar. Det er en pris til virksomheder, der ser potentialet i mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og som bidrager til at indfri FN's Verdensmål 8 om om anstændige job og økonomisk vækst.​

CSR People Prize 2017

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Trinity Hotel & Konferencecenter

"CSR ligger i Trinitys DNA. Vi gør det ud fra den filosofi, at vi vil gerne give ud af det, vi har". Hør mere i videoen. 

I kategorien +100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Elite Miljø A/S

"Hvordan kunne vi skabe en ny løsning, hvor vi kunne kombinere rengøringsaftalen med dét at gøre en ekstraordinær indsats for borgere, som havde været på passiv forsørgelse alt for længe". Hør mere i videoen

CSR People Prize 2016

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Logistikkompagniet ApS

Hos Logistikkompagniet har man formået at koble virksomhedens vækst og fremgang tæt sammen med inklusion af en lang række af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, så denne strategi på én gang er en del af virksomhedens værdigrundlag og forretningsmodel. Virksomhedens evne til at inkludere en bred vifte af personer med fysiske, psykiske og sociale udfordringer er imponerende.

Se juryens fulde vinderbegrundelse

7. november 2016

Logistikkompagniet ApS – vinder af CSR People Prize 2016

Evnen til at forene virksomhedens vækst med inklusion af mange forskellige udsatte grupper gør Logistikkompagniet ApS til vinder af CSR People Prize 2016 for mindre virksomheder. Hos

Logistikkompagniet har man formået at koble virksomhedens vækst og fremgang tæt sammen med inklusion af en lang række af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, så denne strategi på én gang er en del af virksomhedens værdigrundlag og forretningsmodel.

Virksomhedens evne til at inkludere en bred vifte af personer med fysiske, psykiske og sociale udfordringer er imponerende, og det er blandt andet baggrunden for, at Logistikkompagniet er en flot vinder af CSR People Prize for mindre virksomheder. Juryen har lagt særlig vægt på Logistikkompagniets evne til at vækste, samtidig med at de kan åbne dørene for mennesker, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dette fokus udmønter sig i dag i, at virksomheden bevidst og strategisk rekrutterer fra disse grupper på kanten af arbejdsmarkedet. Eksempelvis samarbejder virksomheden med Greve Kommune om integrationsforløb for flygtninge, hvor sprogundervisningen kombineres med praktisk indføring på arbejdspladsen, hvor deres også tales dansk, hvilket har vist sig at være en stor succes.

På samme vis tilrettelægges særlige forløb for EGU elever, som mangler boglige og ofte også sociale kompetencer. Logistikkompagniet insisterer således altid på at have EGU elever ansat. Der er fokus på at udarbejde en plan for alle ansatte, som skal have meningsfulde opgaver, hvor der skabes en progression, der styrker den enkeltes faglighed og sociale kompetencer. Samtidig giver det virksomheden loyale medarbejdere.

Det har vist sig som en god cocktail, der gør det muligt for virksomheden at kombinere ønsket om at løfte et samfundsansvar i takt med en imponerende forretningsmæssig vækst.

Derfor er Logistikkompagniet vinder af CSR People Prize 2016.

I kategorien +100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

ISS Facility Services A/S

ISS har i en lang årrække gjort en imponerende indsats for en bred vifte af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheden er samtidig i forreste række i forhold til at skabe en kultur omkring virksomheder sociale ansvar i Danmark. ISS er således en foregangsvirksomhed i indsatsen for at finde nye løsninger og modeller for virksomheders sociale ansvar samt i forhold til at bidrage til ny viden på området og synliggøre værdien i arbejdet.

Se juryens fulde vinderbegrundelse

ISS Facility Services A/S – vinder af CSR People Prize 2016

Viljen til at gå forrest og vise potentialet og vejen for andre gør ISS Facility Services A/S til vinder af CSR People Prize 2016 for store virksomheder.

ISS har i en lang årrække gjort en imponerende indsats for en bred vifte af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheden er samtidig i forreste række i forhold til at skabe en kultur omkring virksomheder sociale ansvar i Danmark.

ISS er således en foregangsvirksomhed i indsatsen for at finde nye løsninger og modeller for virksomheders sociale ansvar samt i forhold til at bidrage til ny viden på området og synliggøre værdien i arbejdet.

Det gør ISS til vinder af CSR People Prize 2016 for store virksomheder.

Juryen lægger særligt vægt på ISS’ målrettede arbejde for at udnytte mangfoldigheden i virksomheden positivt. ISS har igennem uvildige rapporter dokumenteret, at det at have en mangfoldig arbejdsplads – bl.a. i forhold til køn, alder, etnicitet, religion, handicap og seksuel orientering – skaber en sundere forretning og giver økonomisk gevinst. Virksomhedens fokus på inklusion har manifisteret sig i ’ISS Jobudvikling’, hvor man igennem mere end to årtier har samarbejdet med kommunale jobcentre og virksomheder om at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet. Særligt med fokus på forskellige udsatte grupper på kanten af arbejdsmarkedet, hvor eksempelvis flygtninge og udsatte unge kan nævnes.

ISS samarbejder med jobcentre om opkvalificeringsforløb og job til flygtninge og med særligt tilrettelagte forløb for psykisk sårbare unge, samt unge som ikke kan komme ind på ordinære ungdomsuddannelser. 

Dette langvarige, professionelle og dedikerede arbejde med virksomheders sociale ansvar gør ISS til en meget velfortjent vinder af CSR People Prize 2016

CSR People Prize 2015

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Restaurant Dronning Louise

Restaurant Dronning Louise er særligt nomineret for deres langvarige indsats for samfundets mest udsatte grupper, som de siden nomineringen til sidste års CSR People Prize, har formået at tage endnu et skridt videre. Bl.a. ved at indsluse syriske flygtninge og tænke social ansvarlighed ind i deres valg af underleverandører.

Se juryens fulde vinderbegrundelse for Restaurant Dronning Louise

Nytænkning og handlekraft har gjort Restaurant Dronning Louise til vinder af CSR People Prize 2015 for mindre virksomheder

Hos Restaurant Dronning Louise tager de hele tiden deres sociale ansvar et skridt videre.

Siden sidste års nominering, er den energiske virksomhed begyndt at indsluse syriske flygtninge og vælger socialt ansvarlige underleverandører. Derfor er Restaurant Dronning Louise kåret som dette års velfortjente vinder af CSR People Prize i kategorien -100 ansatte.

Få virksomheder er lige så initiativrige og succesfulde, når det kommer til at hjælpe de mest udsatte på arbejdsmarkedet, som Restaurant Dronning Louise.

Denne handlekraftige Esbjergrestaurant har social ansvarlighed i årerne, og er længe blevet bemærket og hyldet for deres flotte arbejde med at indsluse nogle af samfundets mest sårbare mennesker.

Juryen er særligt imponeret over, hvor meget Restaurant Dronning Louise har rykket sig på CSR-feltet på bare enkelt år, nemlig siden virksomheden var nomineret til CSR People Prize i 2014. Ud over en solid og konkret forebyggelses- og fastholdelsesindsats, og virksomhedens langvarige indsats for at indsluse nogle af de mest udsatte mennesker på arbejdsmarkedet, har Restaurant Dronning Louise formået at tage deres sociale ansvar et skridt videre siden sidste nominering.

I samme nytænkende stil har restauranten igangsat indslusningsprojekter for syriske flygtninge. En kvindegruppe har fx syet due til restauranten, mens en gruppe syriske mænd har lavet andre praktiske opgaver. Alle har fået danskundervisning og er langsomt blevet mere fortrolige med kulturen på det danske arbejdsmarked.

Inspireret af debatterne på sidste års CSR Awards, besluttede den velbesøgte restaurant også, at de ville være en social ansvarlig virksomhed, når det kommer til at vælge underleverandører. På den måde har Restaurant Dronning Louise både taget deres i forvejen stærke CSR-profil et skridt videre, mens de påvirker og inspirerer andre virksomheder til at engagere sig på den sociale bane.

Restaurant Dronning Louise er dette års vinder af CSR People Prize i kategorien -100 ansatte, fordi denne virksomhed er en nytænkende frontløber på CSR-feltet og knivskarpe til at omsætte sine kreative ideer til praksis.

Her er social ansvarlighed både blevet en naturlig del af rekrutteringen og en effektiv måde at imødegå restaurantbranchens udfordring om manglende arbejdskraft – til gavn for både virksomheden, lokalsamfundet og det enkelte menneske, som er kommet i job.

I kategorien +100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Fakta A/S

Fakta er særligt nomineret for sit ”Klar til Start”-projekt for personer med autisme, som er et uddannelses- og praktikforløb med efterfølgende jobgaranti. De har dermed skabt en unik business case for social ansvarlighed, hvor autisternes sans for detaljen vendes her fra et handicap til en værdifuld ressource i virksomheden.

Se juryens fulde vinderbegrundelse for Fakta A/S

En innovativ og bæredygtig business case gør Fakta A/S til vinder af CSR People Prize 2015 for store virksomheder.

Fakta har både oparbejdet en solid og bredspektret CSR-profil og skabt en ganske særlig business case for social ansvarlighed.

Med projekt Klar-til-start uddanner og ansætter Faktakoncernen personer med autisme med øje for at vende disse menneskers ordenssans og systematik fra et begrænsende handicap til en værdifuld ressource i virksomheden. Derfor er Fakta dette års vinder af CSR People Prize i kategorien +100 ansatte.

I mange år har Fakta taget et stort og beundringsværdigt socialt ansvar ved at indsluse og ansætte udsatte ledige i deres butikker rundt i hele Danmark. Særligt over de seneste år, er den store dagligvarekoncern trådt i karakter på det socialt ansvarlige område, og den indsats vækker respekt og anerkendelse hos juryen. Fakta har i den grad sat forebyggelse og fastholdelse på dagsordenen fx ved at uddanne over 150 arbejdsmiljøambassadører og øge den interne omskoling betragteligt.

Det mest banebrydende initiativ er dog Faktas projekt Klar-til-Start, som nu for alvor er ved at blive implementeret og kaster flotte og lovende resultater af sig. Klar-til-Start er et unikt uddannelses- og praktikforløb for personer med autisme, som er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fakta og Fonden Unges Uddannelsescenter, og hvor Fakta giver jobgaranti til alle der gennemfører forløbet. Det har 11 personer med autisme allerede gjort, og 41 er i gang med uddannelsen.

Alle 52 personer er i job i en Fakta-butik, og flere af dem vil kunne blive fastansat på ordinære vilkår. Målsætningen er, at 200 autister er en del af Klar-til-Start inden udgangen af 2016. Med projekt Klar-til-Start har Fakta skabt en levedygtig business case uden sidestykke.

Fakta ansætter de unge og voksne i kraft af deres handicap og ikke på trods af det. På inspirerende vis har koncernen formået at vende autisternes behov for rutiner og sans for detaljer fra et indskrænkende handicap til en spidskompetence i deres dagligvarebutikker, hvor netop systematik og orden skaber flotte og indbydende butikker. Dette projekt er på alle måder en god forretning for Fakta, for samfundet og for en gruppe af mennesker, der meget sjældent har held med at finde ordinær beskæftigelse.

Klar-til-start er en nytænkende satsning med et endnu mere lovende potentiale, som i kombination med koncernens brede indsats på både indslusnings-, forebyggelses- og fastholdelsesfronten, har gjort Fakta-butikkerne til en stærk og innovativ vinder af CSR People Prize 2015.

CSR People Prize 2014

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Scaniro A/S

Ved kåringen af Scaniro A/S som vinder, har juryen særligt lagt vægt på virksomhedens gode tiltag på indslusningsområdet med deres ”Jobfabrik”. Ved oprettelsen af Jobfabrikken har Scaniro trukket en produktion hjem for Kina, for i stedet at beskæftige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Herudover roser juryen Scaniro for effekten af virksomhedens ambitiøse fastholdelses- og forebyggelsesinitiativer, som afspejles både i virksomhedens lave sygefravær og de mange, virksomhedspraktikanter, elever og lærlinge samt medarbejdere på fleksjob.

I kategorien + 100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Arriva Danmark A/S

Arriva bliver af juryen fremhævet som en forgangs virksomhed, hvor socialt ansvar er strategisk forankret på alle niveauer i virksomheden. Særligt står Arriva ud med deres fastholdelses- og forbyggelsesinitiativer “Sundhedsbussen” og “Mangfoldighedsboardet”, samt indslusningsprojektet “Kvinder bag rattet”, hvor Arriva samarbejder med uddannelsescenter UCplus om at uddanne nydanske kvinder med henblik på efterfølgende at ansatte dem som buschauffører.

CSR People Prize 2013

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Bevola

Dommerkomiteen fremhæver A/S Bevolas store indsats for at sprede det gode CSR budskab. Virksomheden fungerer i høj grad som en rollemodel inden for social ansvarlighed og har blandt andet iværksat flere projekter, der skal sætte en CSR-bølge i gang i hele transportbranchen. Dertil holder virksomheden foredrag om CSR og samarbejder med lokale jobcentre, ungehjælpen, High:five og produktionsskoler om lærlinge, elever og praktikanter. De tilbyder arbejdsprøvning for f.eks. unge med ADHD eller personer med andre funktionsnedsættelser, og har fastansat flere lærlinge, personer der har været i arbejdsprøvning, samt ansat funktionshæmmede og tidligere kriminelle.

I kategorien + 100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

ATP

ATP er kåret som vinder af CSR People Prize 2013 for virksomhedens særligt aktive tilgang til arbejdet med socialt ansvar og lange tradition for at skabe en mangfoldig arbejdsplads. Virksomheden er gennemsyret af social ansvarlighed og gør sig umage for at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor mennesker trives og udvikles via et stærkt fokus på arbejdsglæde, livsbalance, kompetenceudvikling og et sundt arbejdsmiljø.

CSR People Prize 2012

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Gråsten Plejecenter

Gråsten Plejecenter er en lille, men meget social og rummelig arbejdsplads, hvor ledelsen, samt al personale med glæde og engagement tager et stort socialt ansvar. Dommerkomiteen fremhæver især Gråsten Plejecenter for deres rummelighed og deres holdning til, at man gennem at arbejde kan vokse som menneske. Det er en holdning, der giver arbejdsglæde og stolthed på arbejdspladsen.

I kategorien + 100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Øens Murerfirma A/S

Dommerkomiteen fremhæver Øens Murerfirmas store arbejde med at hjælpe udsatte unge med en problemfyldt baggrund ind på arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. gennem partnerskabsaftaler med flere kommuner og samarbejde med lokale projekter, hvilket har resulteret i, at mere end 50 personer, siden 2010, har været i praktikforløb, hvoraf 20 procent er blevet fastansat.

CSR People Prize 2011

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Altan.dk

Dommerkomiteen har valgt Altan.dk for et bredt funderet arbejde med social ansvarlighed. De gør en stor indsats for virksomhedens ansatte, og de tager et inponerende ansvar for medarbejdere med svære problemstillinger.
I det hele taget tager Altan.dk et bredt socialt ansvar, og blandt meget andet har de i samarbejde med Sorø Kommune ansat medarbejdere med særlige behov, de har ansat personer i fleksjob, og de fastholder gerne medarbejdere langt efter pensionsalderen.

I kategorien +100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Pressalit A/S

Dommerkomiteen har valgt Pressalit for deres særdeles aktive tilgang til social ansvarlighed, som er en grundholdning i virksomheden og en dybt integreret del af den daglige drift. Det gælder både i forhold til indslusning, fastholdelse og forebyggelse.

Pressalit er en af de virksomheder her til lands, der går forrest og tænker nyt, når det gælder virksomhedernes sociale ansvar. Pressalit arbejder med insourcing af opgaver, hvor socialt ansvar kan forenes med ansættelser på særlige vilkår. Eksempelvis er der en meget høj grad af fleksjobansatte i virksomhedens servicefunktioner.

Har du kommentarer eller spørgsmål til CSR People Prize?

Så tag fat i Marianne