Salling Group er med i finalefeltet til stor pris

Fritidsjob til sårbare unge, job til flygtninge og fokus på medarbejdernes velbefindende. Det er initiativer, som bringer Salling Group i spil til CSR People Prize, der går til virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar.

I mange år har Salling Group, der tidligere hed Dansk Supermarked, udmærket sig ved at tage et socialt ansvar på en lang række områder. Samtidig har Salling Group været en af de virksomheder i Danmark, som både lokalt og nationalt har udvidet feltet for, hvordan virksomheder kan tage et socialt ansvar for samfundet.

Fra i første omgang at være startet i de enkelte butikker og varehuse er det sociale ansvar hos Salling Group i dag forankret på koncernniveau. I dag samarbejder virksomheden, der tæller over 50.000 medarbejdere og over 1.500 fysiske butikker, med alle landets jobcentre om indslusning og fastholdelse af medarbejdere.

Salling Groups sociale ansvar har nu bragt virksomheden i spil til CSR People Prize som en af tre nominerede. En pris, som Salling Groups lager var nomineret til prisen i 2014, og som Bilka One Stop i Fields København vandt i 2010, men i år uddeles CSR People Prize i en særlig jubilæumsudgave, da prisen i år uddeles for 20. gang.

Blandt et væld af forskellige initiativer har Salling Group fx udviklet sin egen model for IGU-forløb, hvor virksomheden selv afholder de nødvendige AMU-kurser for kandidaterne. I øjeblikket har Salling Group ca. 40 IGU-forløb i gang, og forventer at igangsætte endnu flere. For Salling Group er et af målene med IGU-forløbene at sikre en forsyningskæde til elevuddannelsen og til uddannelsen som teamleder.

Salling Group har også indgået aftaler med socialforvaltninger i flere byer om at ansætte udsatte unge i fritidsjob med mentorstøtte. Gennem disse aftaler har Salling Group været med til at hjælpe over 1.000 unge ind på arbejdsmarkedet. Og Salling Group har tæt samarbejde med kommuner og styrelser om at udvikle nye samarbejder på lokalt og nationalt plan.

En virksomhed med ambitioner

Virksomheden har desuden stor opmærksomhed på arbejdsulykker på lagrene, og der sættes tidligt ind for sygefravær, som er i risikozonen for at kunne blive langvarigt.

”Salling Group har været fremme i feltet i lang tid, og over årene er deres sociale ansvar blevet systematiseret og professionaliseret. I dag arbejder Salling Group strategisk med socialt ansvar på koncernniveau. Det er en virksomhed, der har høje ambitioner, og som stiller krav til sig selv og omverden,” siger Mette Rønnau, direktør for Cabi og formand for juryen bag prisen.

CSR People Prize har eksisteret siden 1999, og i år uddeles den som en særlig jubilæumspris i anledning af, at prisen nu uddeles for 20. gang. Bag CSR People Prize står Cabi, der er et videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet.

Jubilæumsudgaven af CSR People Prize består af alle tidligere års vindere og nominerede til prisen. Slutfeltet til prisen er dermed alle virksomheder, som har arbejdet bredt med socialt ansvar i mange år, og hvor indsatsen er dybt forankret i virksomheden.

H.K.H. Prins Joachim uddeler priserne

Jubilæumsprisen uddeles i to kategorier. Dels til virksomheder med færre end 100 ansatte og dels til virksomheder med mere end 100 ansatte. H.K.H. Prins Joachim har igennem en årrække overrakt CSR People Prize og vil igen i år overrække hædersbevisningen til de to vindervirksomheder samt til vinderen af CSR People Æresprisen.

Salling Group er nomineret i kategorien flere end 100 ansatte sammen med Danish Crown i Blans og NCC Danmark.

CSR People Prize uddeles til Cabis årskonference, der har titlen Fra FN’s Verdensmål til bundlinjen i dit firma. Det sker 1. oktober på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Omdrejningspunktet for konferencen er her, hvordan virksomheder kan bidrage til at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og samtidig skabe værdi for forretningen.

KONTAKT:

FAKTA OM CABI OG CSR PEOPLE PRIZE: 

  • Cabi er en uafhængig, non-profit selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet.
  • Det er Cabis mål at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Vi indsamler, bearbejder og formidler viden. Og vi udvikler metoder og værktøjer, som kan skabe positive forandringer i praksis.
  • Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig socialt indsats, for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.
  • CSR People Prize, som tidligere har gået under navnet Netværksprisen, uddeles i år af Cabi. Det har gennem mange år været VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der har stået for prisen, men VFSA er under sammenlægning med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Derfor er det i år Cabi, som står for uddelingen af CSR People Prize

Juryen, der står for at udpege og nominere vinderne af CSR People Prize:

  • Mette Rønnau, direktør for Cabi (Formand)
  • Flemming Bendt, adm. direktør ISS Danmark, (formand for VFSA)
  • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Danmark
  • Steen Hildebrandt, professor
  • Jørgen Damkiær, partner, Egerbyg
  • Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder