NCC Danmark er nomineret til pris for sit store sociale ansvar

Stærke koncepter til at få sårbare unge og flygtninge i job bringer NCC Danmark i finalen om CSR People Prize, som går til virksomheder, der tager et socialt ansvar ud over det sædvanlige.

Entreprenørvirksomheden NCC Danmark har gennem en lang årrække vist sig som en virksomhed, der arbejder systematisk og vedholdende med virksomhedens sociale ansvar, og som samtidig skaber flotte resultater.

NCC har fx etableret Virksomhedsskolen, der er for unge, som ikke trives i uddannelsessystemet. Det er et samarbejde mellem produktionsskole, kommune og virksomheden, og på Virksomhedsskolen kombineres uddannelse og konkret arbejde på en større byggeplads helt tæt. Det gør en afgørende forskel for unge, der ellers risikerer at blive tabt i uddannelsessystemet.

De gode erfaringer fra Virksomhedsskolen har også gjort, at NCC Danmark har etableret Jobskolen, hvor flygtninge er i målgruppen for den praktiske uddannelse på byggepladserne inklusiv danskundervisning.

Det store sociale ansvar hos NCC Danmark har bragt virksomheden blandt de tre nominerede virksomheder til CSR People Prize. En pris, som virksomheden også var nomineret til sidste år, men i år uddeles CSR People Prize i en særlig jubilæumsudgave, da prisen nu uddeles for 20. gang.

”Virksomhedsskolen og Jobskolen er to initiativer, som er med til at sikre job og uddannelse til mennesker, der ellers har svært ved at tilkæmpe sig en plads på arbejdsmarkedet. Det er samtidig også en indsats, som får uddannet værdifuld arbejdskraft til en branche, hvor der ellers er stor mangel på ledige hænder. Det er til gavn for virksomheden selv, men også for samfundet som helhed,” siger Mette Rønnau, direktør for Cabi og formand for juryen bag prisen.

Også kriminalitetstruede unge får en chance

NCC samarbejder desuden med organisationen High:five om at give en chance til kriminalitetstruede unge, og virksomheden har også en nul-vision for arbejdsulykker. Der er også stort fokus på at fastholde med arbejder, der skulle være uheldige at miste en del af arbejdsevnen. Eller som på grund af sygdom har brug for en anden fleksibilitet i arbejdslivet.

Juryen bag prisen fremhæver derudover NCC Danmark som en foregangsvirksomhed, som er med til at flytte overliggeren for, hvilket socialt ansvar virksomheder kan tage. Og det er en indsats, der er med til at inspirere andre virksomheder.

CSR People Prize har eksisteret siden 1999, og i år uddeles den som en særlig jubilæumspris i anledning af, at prisen nu uddeles for 20. gang. Bag CSR People Prize står Cabi, der er et videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet.

Jubilæumsudgaven af CSR People Prize består af alle tidligere års vindere og nominerede til prisen. Slutfeltet til prisen er dermed alle virksomheder, som har arbejdet bredt med socialt ansvar i mange år, og hvor indsatsen er dybt forankret i virksomheden.

H.K.H. Prins Joachim uddeler priserne

Jubilæumsprisen uddeles i to kategorier. Dels til virksomheder med færre end 100 ansatte og dels til virksomheder med mere end 100 ansatte. H.K.H. Prins Joachim har igennem en årrække overrakt CSR People Prize og vil igen i år overrække hædersbevisningen til de to vindervirksomheder samt til vinderen af CSR People Æresprisen.

NCC Danmark er nomineret i kategorien flere end 100 ansatte sammen med Salling Group og Danish Crown i Blans.

CSR People Prize uddeles til Cabis årskonference, der har titlen Fra FN’s Verdensmål til bundlinjen i dit firma. Det sker 1. oktober på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Omdrejningspunktet for konferencen er her, hvordan virksomheder kan bidrage til at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og samtidig skabe værdi for forretningen.

KONTAKT:

 • HR udviklingsdirektør Louise Sjøntoft, NCC Danmark: 6023 7655 / loh@ncc.dk

 FAKTA OM CABI OG CSR PEOPLE PRIZE:

 • Cabi er en uafhængig, non-profit selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet.
 • Det er Cabis mål at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Vi indsamler, bearbejder og formidler viden. Og vi udvikler metoder og værktøjer, som kan skabe positive forandringer i praksis.
 • Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig socialt indsats, for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.
 • CSR People Prize, som tidligere har gået under navnet Netværksprisen, uddeles i år af Cabi. Det har gennem mange år været VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der har stået for prisen, men VFSA er under sammenlægning med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Derfor er det i år Cabi, som står for uddelingen af CSR People Prize. 

Juryen, der står for at udpege og nominere vinderne af CSR People Prize:

 • Mette Rønnau, direktør for Cabi (Formand)
 • Flemming Bendt, adm. direktør ISS Danmark, (formand for VFSA)
 • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Danmark
 • Steen Hildebrandt, professor
 • Jørgen Damkiær, partner, Egerbyg
 • Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder