Dronning Louise tager stort socialt ansvar og bejler på ny til pris

I mange år har restaurant og baren Dronning Louise i Esbjerg arbejdet for at skabe job til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Det er en indsats, som har gjort Dronning Louise til en af de nominerede til CSR People Prize, der går til virksomheder, som løfter et stort socialt ansvar.

Den esbjerggensiske restaurant, bar og natklub Dronning Louise har i 18 år taget et stort socialt ansvar på sig. Gennem en grundig og systematisk indsats har virksomheden været i stand til at skabe job og uddannelse til mennesker med bl.a. psykiske lidelser.

Hos Dronning Louise får de tid og plads til at vokse, og ofte resulterer det i varig beskæftigelse i restauranten eller videreuddannelse. Virksomhedens store sociale engagement betyder nu, at Dronning Louise er en af de tre nominerede i sin kategori til CSR People Prize. En pris, som virksomheden også vandt i 2015, men som i år uddeles i en særlig jubilæumsudgave, da prisen nu uddeles for 20. gang.

Siden Dronning Louise vandt for tre år siden, er det flotte arbejde fortsat ufortrødent i virksomheden, og i dag er de gode erfaringer og resultater hos Dronning Louise med til at inspirere virksomheder og kommuner landet over.

Dronning Louise har et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune, og det har bl.a. ført til en model til at tage imod flygtninge, som bringer dem fra sprogpraktik til ansættelse og uddannelse.

Samarbejdspartnere skal også tage ansvar

Virksomheden udmærker sig også ved at have en meget proaktiv tilgang til nedslidning af medarbejdere og tager mange initiativer for at holde fast på medarbejderne. Og det sociale engagement rækker også ud over egen virksomhed. For når Dronning Louise vælger underleverandører, bliver det undersøgt, om samarbejdspartnerne også tager et socialt ansvar.

”Dronning Louise har længe været kendt for sit sociale ansvar, men det er imponerende, at virksomheden ikke bare bliver ved, men også konstant rykker sig, og er med til at udvikle det, vi kender som virksomhedernes sociale ansvar. Her er man i stand til at indsluse nogle af de mest sårbare mennesker på arbejdsmarkedet, og har gjort det gennem næsten to årtier. Så det er en indsats, som er dybt forankret i virksomheden,” siger Mette Rønnau, direktør for Cabi og formand for juryen bag prisen.

CSR People Prize har eksisteret siden 1999, og i år uddeles den som en særlig jubilæumspris i anledning af, at prisen nu uddeles for 20. gang. Bag CSR People Prize står Cabi, der er et videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet.

Jubilæumsudgaven af CSR People Prize består af alle tidligere års vindere og nominerede til prisen. Slutfeltet til prisen er dermed alle virksomheder, som har arbejdet bredt med socialt ansvar i mange år, og hvor indsatsen er dybt forankret i virksomheden.

H.K.H. Prins Joachim uddeler priserne

Jubilæumsprisen uddeles i to kategorier. Dels til virksomheder med færre end 100 ansatte og dels til virksomheder med mere end 100 ansatte. H.K.H. Prins Joachim har igennem en årrække overrakt CSR People Prize og vil igen i år overrække hædersbevisningen til de to vindervirksomheder samt til vinderen af CSR People Æresprisen.

Dronning Louise er nomineret i kategorien virksomheder med færre end 100 ansatte sammen med restauranten Egon Olsen & Søn A/S i Solrød og Logistikkompagniet med hovedsæde i Greve.

CSR People Prize uddeles til Cabis årskonference, der har titlen Fra FN’s Verdensmål til bundlinjen i dit firma. Det sker 1. oktober på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Omdrejningspunktet for konferencen er her, hvordan virksomheder kan bidrage til at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og samtidig skabe værdi for forretningen.

KONTAKT:

 FAKTA OM CABI OG CSR PEOPLE PRIZE:

  • Cabi er en uafhængig, non-profit selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet.
  • Det er Cabis mål at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Vi indsamler, bearbejder og formidler viden. Og vi udvikler metoder og værktøjer, som kan skabe positive forandringer i praksis.
  • Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig socialt indsats, for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.
  • CSR People Prize, som tidligere har gået under navnet Netværksprisen, uddeles i år af Cabi. Det har gennem mange år været VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der har stået for prisen, men VFSA er under sammenlægning med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Derfor er det i år Cabi, som står for uddelingen af CSR People Prize. 

Juryen, der står for at udpege og nominere vinderne af CSR People Prize:

  • Mette Rønnau, direktør for Cabi (Formand)
  • Flemming Bendt, adm. direktør ISS Danmark, (formand for VFSA)
  • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Danmark
  • Steen Hildebrandt, professor
  • Jørgen Damkiær, partner, Egerbyg
  • Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder