Danish Crown i Blans er i spil til stor pris

Siden 2014 har Danish Crown i Blans ansat over 100 kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, og det er en indsats, som nu bringer slagteriet helt frem i feltet til CSR People Prize, der går til virksomheder, som tager et særligt socialt ansvar.

Slagteriet Danish Crown i Blans i Sønderjylland har i flere år udmærket sig som en virksomhed, der tager et stort socialt ansvar.

I samarbejde med Jobcenter Sønderborg har slagteriet udviklet et koncept, hvor kontanthjælpsmodtagere først kommer i praktik i virksomheden, med målet om, at de kan udføre deres job så godt, at det fører til en fastansættelse. Siden blev konceptet i 2015 udvidet til også at omfatte flygtninge, som desuden modtager sprogundervisning mens de er i virksomheden.

Og det er en indsats, der har givet resultater. Op mod 70 procent af de, der har været i forløb hos Danish Crown i Blans har gennemført, og siden 2014 har slagteriet ansat over 100 kontanthjælpsmodtagere og flygtninge.

Det sociale ansvar hos Danish Crown i Blans betyder, at slagteriet er en af de tre nominerede virksomheder, som er nomineret til CSR People Prize. En pris, som Danish Crown vandt i 2003, men i år uddeles CSR People Prize i en særlig jubilæumsudgave, da prisen nu uddeles for 20. gang.

På slagteriet i Blans har Danish Crown desuden ansat en socialrådgiver, som skal tage sig af sygemeldinger, hvor der er risiko for, at sygemeldingen kan give udfordringer for medarbejderen og virksomheden. Her har socialrådgiveren til opgave at støtte den sygemeldte i mødet med det offentlige system og etablere et godt samarbejde for at fastholde medarbejderen i virksomheden. – Eller hjælpe vedkommende godt videre i arbejdslivet, hvis det ikke er muligt at fortsætte på slagteriet.

”Slagterierne i Danmark opererer på et presset marked, og der er rigtig mange arbejdspladser, som flytter til udlandet. Men hos Danish Crown i Blans har man altså formået at holde fanen med det sociale ansvar højt og skabe job til mennesker, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, ” siger Mette Rønnau, direktør for Cabi og formand for juryen bag prisen.

CSR People Prize har eksisteret siden 1999, og i år uddeles den som en særlig jubilæumspris i anledning af, at prisen nu uddeles for 20. gang. Bag CSR People Prize står Cabi, der er et videns- og netværkshus under Beskæftigelsesministeriet.

Jubilæumsudgaven af CSR People Prize består af alle tidligere års vindere og nominerede til prisen. Slutfeltet til prisen er dermed alle virksomheder, som har arbejdet bredt med socialt ansvar i mange år, og hvor indsatsen er dybt forankret i virksomheden. 

H.K.H. Prins Joachim uddeler priserne

Jubilæumsprisen uddeles i to kategorier. Dels til virksomheder med færre end 100 ansatte og dels til virksomheder med mere end 100 ansatte. H.K.H. Prins Joachim har igennem en årrække overrakt CSR People Prize og vil igen i år overrække hædersbevisningen til de to vindervirksomheder samt til vinderen af CSR People Æresprisen.

Danish Crown i Blans er nomineret i kategorien flere end 100 ansatte sammen med Salling Group og NCC Danmark.

CSR People Prize uddeles til Cabis årskonference, der har titlen Fra FN’s Verdensmål til bundlinjen i dit firma. Det sker 1. oktober på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia. Omdrejningspunktet for konferencen er her, hvordan virksomheder kan bidrage til at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, og samtidig skabe værdi for forretningen.

KONTAKT:

FAKTA OM CABI OG CSR PEOPLE PRIZE:

  • Cabi er en uafhængig, non-profit selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet.
  • Det er Cabis mål at flere virksomheder bliver socialt ansvarlige, og at flere mennesker kan få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet. Vi indsamler, bearbejder og formidler viden. Og vi udvikler metoder og værktøjer, som kan skabe positive forandringer i praksis.
  • Med uddelingen af CSR People Prize hylder vi de virksomheder, der gør en særlig socialt indsats, for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, og som via konkrete initiativer har vist, at deres sociale engagement er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.
  • CSR People Prize, som tidligere har gået under navnet Netværksprisen, uddeles i år af Cabi. Det har gennem mange år været VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, der har stået for prisen, men VFSA er under sammenlægning med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst. Derfor er det i år Cabi, som står for uddelingen af CSR People Prize.

 Juryen, der står for at udpege og nominere vinderne af CSR People Prize:

  • Mette Rønnau, direktør for Cabi (Formand)
  • Flemming Bendt, adm. direktør ISS Danmark, (formand for VFSA)
  • Sara Krüger Falk, direktør, Global Compact Danmark
  • Steen Hildebrandt, professor
  • Jørgen Damkiær, partner, Egerbyg
  • Thomas Ravn-Pedersen, direktør, Verdens Bedste Nyheder