CSR People Challenge 2019

CSR People Challenge er en ny pris, hvor studerende fra landets uddannelsesinstitutioner dyster om at komme med de bedste ideer til, hvordan virksomheder kan løse udfordringen med manglende arbejdskraft samtidig med at mange udsatte unge står uden for arbejdsmarkedet.

CSR People Challenge hædrer innovative studerende

Med CSR People Challenge inviterer vi studerende på landets videregående uddannelser til at komme med løsninger på, hvordan virksomheders sociale ansvar kan være grundlag for en sund og bæredygtig forretning. Det sker, når virksomheder ansætter udsatte ledige unge og på den måde bidrager til at realisere FN's Verdensmål 8 og anstændige job og økonomisk vækst.

CSR People Challenge uddeles til den gruppe af studerende, som har den mest innovative ide til, hvordan vi løser udfordringerne med, at virksomheder manger arbejdskraft, samtidig med, at mange udsatte unge står uden for arbejdsmarkedet.

Den endelige vinder af prisen kåres på en konference på Roskilde Festival Højskole den 21. november 2019. Her finder vi også vinderne af CSR People Prize

Læs om CSR People Prize her

Du kan se mere om prisuddelingen og konferencen - Se pressemeddelelser her

Erhvervsakademi Aarhus løb med CSR People Challenge

Fem studerende fra Erhvervsakademi Aarhus vandt første udgave af CSR People Challenge, som blev uddelt 21. november. Læs mere i pressemeddelelsen her

Tre finalister til CSR People Challenge er fundet

Studerende fra hele landet har deltaget i CSR People Challenge, og nu er de tre finalister fundet. Den endelige vinder findes på konferencen den 21. november, hvor de tre grupper skal pitche deres ide live foran et dommerpanel.

Se mere om finalisterne i denne pressemeddelelse

Formålet med CSR People Challenge

 • Formålet med CSR People Challenge er at skabe nye, innovative og testbare løsninger på, hvordan det uudnyttede potentiale, som udsatte ledige unge besidder, bliver bragt i spil
 • Løsninger skal inspirere både virksomheder og offentlige virksomheder.
 • Den langsigtede vision for CSR People Challenge er at finde frem til visionære ideer, som kan ændre virksomheders måde at tænke rekruttering og beskæftigelse på.
 • CSR People Challenge skal tydeliggøre potentialet ved at ansætte udsatte ledige og inspirere til, hvordan det kan gøres.
 • For at få kreative og nytænkende løsninger har vi bedt landets studerende om at komme med deres ideer.

Udfordring til landets studerende

For mange unge står uden for arbejdsmarkedet i en tid, hvor der samtidig er stormangel på arbejdskraft - hvordan løser vi det? Via platformen Challenges.dk har vi stillet følgende udfordring:

Giv jeres bud på, hvordan virksomheder, der har udfordringer med at rekruttere medarbejdere, kan aktivere det potentiale, som findes i de sårbare eller udsatte unge mennesker, der har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet. Jeres bud skal desuden indeholde en skildring af, hvordan løsningen bidrager til FN’s Verdensmål 8.

Giv samtidig et bud på, hvordan alle virksomheder kommer til at tænke socialt ansvar og verdensmål 8 ind i deres strategi.

Løsningen kan gælde virksomheder generelt såvel som brancher, der er karakteriseret ved rekrutteringsudfordringer. Det gælder brancher som fx

 • Bygge og anlæg
 • Industri
 • Landbrug, skov og fiskeri
 • Hotel- og restauration

Praktisk information om CSR People Challenge

 • Studerende som ønsker at deltage i CSR People Challenge skal indsendes deres besvarelse via Challenges.dk senest 18. oktober 2019
 • CSR People Challenge afgøres ved, at tre nominerede grupper pitcher deres løsningsforslag live for et dommerpanel bestående af virksomhedsledere, forretningsudviklere og unge.
 • Vindergruppen af CSR People Challenge 2019 vinder en pengepræmie samt en udviklingsdag med Cabi til den samlede værdi af kr. 20.000. Udviklingsdagen med to konsulenter fra Cabi vil bl.a. indeholde.

  • Fra jeres vinderide til udvikling af koncept og implementering til gavn for endnu flere virksomheder
  • Fokus på kompetence- og karriereudvikling: Sådan kan vindergruppens deltagere anvende prisen til fremtidig jobsøgning!
 • Live pitch og kåring af vinderne foregår på en konference den 21. november 2019. Se program og tilmeld dig her

Har du spørgsmål eller kommentarer til CSR People Challenge?

Så er du meget velkommen til at tage fat i Marianne

CSR People Prize 2019

CSR People Prize 2019 uddeles til en virksomhed, som gør en ekstraordinær indsats for at tage et socialt ansvar. Det er en pris til virksomheder, der ser potentialet i mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og som bidrager til at indfri FN's Verdensmål 8 om om anstændige job og økonomisk vækst.

Læs mere