Nyt på mentorområdet

Vi opdaterer nyhedssiden løbende

Siden opdateres løbende med aktuelle nyheder, redskaber og erfaringer, som ofte leveres af medlemmer af Cabis digitale mentornetværk

Send gerne en mail til seniorkonsulent Anette Hansen på ah@cabiweb.dk, hvis du bliver bekendt med relevant materiale, starter et projekt op, eller på anden måde får kendskab til noget, som kan være relevant for andre, der arbejder med mentorordningen.

Mentornyheder oktober 2018

Artikel: Mentorer får folk i job

Mentorer er kommet på dagsordenen ikke mindst på grund af DRs programmer om kommuners og virksomheders misbrug af mentorordninger. Cabi sætter her spot på det gode ved mentorer, som hjælper udsatte ledige i job.

I Cabi er vi naturligvis ikke det mindste i tvivl om, at misbrug af mentorordninger er forkert og brandærgerligt. Det er det fordi, nogle af de borgere, som skulle have haft gavn af en mentor, åbenbart ikke har fået det. Og det er det fordi, det sætter mentorordningerne generelt i et negativt lys, som risikerer at flytte fokus fra alle de tilfælde, hvor mentorer fungerer godt.

Læs hele artiklen her

2 udsendelser fra Danmarks Radio med fokus på misbrug af mentorordninger

I efteråret har Danmarks Radio sendt 2 udsendelser i serien ’Afsløret’ som afdækker tilfælde af misbrug af mentorordninger.

I udsendelsen blandes der noget rundt på de forskellige typer af mentorordninger, men der er ingen tvivl om, at der dokumenteres, at der nogle steder etableres ordninger, som ikke fungerer og som tyder på direkte svindel med de midler, der burde hjælpe borgren på vej mod arbejdsmarkedet.

Se udsendelserne via følgende links:

Del 1 Afsløret - Hvor er min mentor? (1:2)

Del 2 Afsløret - Hvor er min mentor? (2:2)

Undersøgelse: Jobcentrenes erfaring med anvendelse af mentorer, Juni 2018. LG-Insight i samarbejde med Danmarks  Radio

Surveyundersøgelsen af mentorordningen, der er gennemført i sommeren 2018 og tegner et billede af en vellidt ordning med udfordringer.

Jobcentrene anvender mentorordninger for målgrupper af borgere med forskellige og ofte komplekse problemstillinger. Ofte vil der således være sammenfald mellem de enkelte typer af udfordringer, således at den ledige fx har både psykiske problemstillinger, misbrug o.lign.

Knap halvdelen af jobcentrene angiver, at de ikke måler på opnåede resultater i forhold til opstillede mål for mentorordningen, og samtidig tilkendegiver 53 pct. af jobcentrene, at de har haft udfordringer i samarbejdet med mentorer. 

Download undersøgelsen fra LG Insights hjemmeside

Eller download den her

Mentornyheder februar 2018

Ny mentorguide målrettet frivillige integrationsmentorer

CUBION i samarbejde med Mentorlandet for Integrationsnet, januar 2018

Guiden, som også kan være god viden og inspiration for andre typer frivillige mentorer i beskæftigelsesindsatsen, indeholder bl.a. 10 gode råd til at styrke mentorsamtalen, en decideret samtaleguide samt en case med en borgerhistorie.

Mentorguiden er udarbejdet på baggrund af nogle projekter udsprunget af virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’, som var finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Guiden er tænkt som en hjælp for den enkelte mentor i arbejdet med at støtte mentee i at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Download guiden her

For yderligere information kontakt Lars Holmboe, Mentorlandet på www.mentorblog.dk

Virksomhedsmentor for flygtninge – redskaber og materiale til virksomheder

Webformidling, Cabi, 2017

Der findes nu en særlig informationsside til virksomheder om at bruge virksomhedsmentorer i forbindelse med integration af flygtninge i virksomheden. Her finder du bl.a. en lille film, hvor en virksomhed fortæller og gode råd til, hvordan virksomheden kan arbejde med mentorordninger til flygtninge.

Siden er en del af en samlet værktøjskasse målrettet virksomheder, der gerne vil integrere flygtninge i deres virksomhed. Værktøjerne er udviklet som en del af projekt Tasc Force til Industrien i et samarbejde mellem Industriens Fond, Cabi, Favrskov Kommune og Silkeborg Kommune.

Mentornyheder november 2017

Alle unge har evner og talenter - sådan hjælper vi dem videre til uddannelse og job

Konference i Odense torsdag d. 1. februar 2018 kl. 9-15.
Arrangør: Talentspejderne.

Konferencen retter fokus ind på det, der virker over for målgrupperne 12-16-årige og 17-29-årige bl.a. nye måder at arbejde med mentoring på. Fx er der et oplæg om Projekt Kandidaterne (17-29-årige), som er en ny måde at tænke mentoring. Forløbet består af 24 møder med den unge, hvor fokus er på den unges evner og talenter samt det hele menneske. Derudover er der andre oplæg, som især er interessante for mentorer, der arbejder med ungegruppen.

Læs mere og se program her

Mentorer som eneste indsats – kvantitativ kortlægning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, december 2016

Ultimo august 2017 har STAR udgivet en kvantitativ kortlægning af om indførelsen af, mentor som eneste tilbud til borgere, der ikke er i stand til at deltage i aktive tilbud, har levet op til intentionerne (1. januar 2014).

Kortlægningen viser bl.a. at:

  • Et mentorforløb som eneste indsats varer typisk mere end 6 måneder. Intensiteten af mentorforløb varierer, men oftest er mentee sammen med sin mentor 1-2 timer om ugen, indsatsen er mere intensivt for personer i ressourceforløb.
  • Mere end en tredjedel af de mentorforløb, der starter som forløb med mentor som eneste indsats, efterfølges af et aktivt tilbud.
  • En fjerdedel af de mentorforløb, der efterfølges af en aktiv indsats, efterfølges af et virksomhedsrettet tilbud.

Mentornyheder august 2017

Den digitale mentor: hjemmeside med digitale redskaber til mentorforløb

SUS og Matchgruppen, 2017

Hjemmesiden www.dendigitalementor.dk er en online guide i teknologiens muligheder for at understøtte langtidsledige borgeres udvikling. Den indeholder redskaber og inspiration til at komme i gang med arbejdet med at anvende digitale redskaber i mentorforløb. Den digitale mentor henvender sig til professionelle, der arbejder som mentorer for udsatte borgere fx i et jobcenter eller hos en anden aktør.

Udover en introduktion til, hvordan man kan anvende redskaberne, er der et screeningsværktøj, som kan bruges til at vurdere, om borgeren vil kunne profitere af at anvende de digitale redskaber. Endelig er der et helt katalog med konkrete redskaber – fortrinsvis apps, som kan anvendes til de forskellige udfordringer, borgeren har.

Mange af redskaberne vil udover, i et konkret mentorforløb, kunne anvendes til borgere med forskellige typer af psykiske funktionsnedsættelser, så der er god grund til at orientere sig i den her fine samling af hjælperedskaber.

Den online guide er udviklet med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Du finder den her www.dendigitalementor.dk

For yderligere oplysninger eller spørgsmål kontakt chefkonsulent Maria Lincke

Viden og baggrund

Kom med i mentornetværket

Cabis digitale mentornetværk tæller nu over 200 medlemmer. Deres samlede viden stilles til rådighed via denne temaside, jævnlige nyhedsmails og seminarer. Kom med

Læs mere om det digitale mentornetværk