Ban vejen for det gode samarbejde med en mentor

En kollega, der fungerer som mentor, kan være med til at bane vejen for et godt forløb på jeres arbejdsplads. Her får du svarene på de oftest stillede spørgsmål om mulighederne.

Helt kort fortalt er en mentor en person, som støtter og vejleder en anden person. En mentor kan både være relevant for virksomhedspraktik og job med løntilskud.

Jobcentret har mulighed for at frikøbe en af virksomhedens medarbejdere i et antal timer til opgaven, hvis opgaven ligger ud over den introduktion, som en virksomhed normalt selv varetager.

Jobcentret afgør, om der er mulighed for økonomisk støtte i hvert enkelt tilfælde. I så fald vil jobcentret betale mentorens lønomkostninger i de timer, jobcentret har bevilget mentorstøtte til. Hør mere om mulighederne hos jobcentret.

Hvad er mentorens opgaver?

Mentorens opgaver kan dreje sig om at:

  • Stå for den ekstra introduktion til arbejdsopgaverne og støtte til at indgå i det sociale liv på virksomheden, der kan være behov for i starten.
  • Hjælpe sproget på vej (hvis der er tale om en nydansker).
  • Undgå eller minimere konflikter på baggrund af kulturelle forskelle og lære den nye medarbejder om både skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen.
  • Have blik for fysiske eller psykiske problemer, som kræver særlige hensyn undervejs i forløbet.
  • Hjælpe den nye kollega med at blive en del af det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Hent flere værktøjer til opgaven under Sprog og kultur

Hvem kan være mentor?

Mentoren kan enten være en medarbejder, en leder eller tillidsrepræsentanten i virksomheden.

I nogle tilfælde kan man også få en mentor, som ikke er ansat i virksomheden. Det er typisk særligt relevant, når der er tale om særlige problemstillinger, som mest ligger uden for arbejdstiden.

Buddy eller kontaktperson

I nogle virksomheder har man ikke en mentor, men udpeger en, der kan være kontaktperson eller buddy for den nye kollega i starten.

Kontaktpersonens opgave er at hjælpe den nye kollega godt til rette på arbejdspladsen i det daglige.

Der er også virksomheder, hvor man både har en mentor og en buddy. Hør mentor Ulla Kvist fra Hammel Furniture fortælle om sine erfaringer og om forskellen på en mentor og en buddy i videoen herunder.

Find en medarbejder til opgaven

Det er vigtigt, at medarbejderen, der skal være mentor eller buddy:

  • Har lyst til opgaven
  • Kender virksomheden godt
  • Er tålmodig, nysgerrig og god til at forklare

Få mere information hos jobcentret

Kontakt jobcentret og hør nærmere om mulighederne for mentorstøtte hos jer.

Nogle jobcentre har i øvrigt netværk, hvor mentorer kan få mere viden og dele deres erfaringer med opgaven. 

Lovstof

Mentorstøtte - lovstof

Kommunerne kan give tilbud om mentorstøtte til alle beskæftigelseslovens målgrupper med det formål at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ordinær ansættelse.

Læs lovstoffet