Redskaber til nydanskere

Læs mere om det danske arbejdsmarked og om, hvordan du bliver en del af det.

Hvem kan bruge værktøjskassen?

Værktøjskassen er for dig, der er ny i Danmark og skal ud på en arbejdsplads.

Du skal enten i praktik, løntilskud eller et helt almindeligt job, som kan være på:

 • fuldtid
 • deltid
 • få timer om ugen

I værktøjskassen finder du svar på:

Hvordan finder og søger jeg job i Danmark?

Gennem en kort film får du viden om det danske arbejdsmarked. Den viden kan du bruge, når du søger jobs, og når du skal snakke med jobcentret.

Film om Vejen til job i Danmark

Hvordan bliver jeg bedre til dansk?

Som ny i Danmark følger du danskundervisning på en sprogskole, men du kan også gøre noget selv i din fritid, eller mens du er i job eller i praktik.

Her får du tips til hvordan, og du kan høre mere om, hvordan tre andre nydanskere har øvet sig i deres praktikker.

Værktøjer til at blive bedre til dansk

Hvilke almindelige misforståelser skal jeg være opmærksom på?

Misforståelser kan let opstå, når man er fra forskellige kulturer. Her kan du høre mere om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du er på en dansk arbejdsplads.

Film om de mest almindelige kulturelle misforståelser

Hvorfor er sikkerhed så vigtigt på danske arbejdspladser?

Måske betyder sikkerhed mere på en dansk arbejdsplads end dér, hvor du kommer fra. Se denne korte film og lær, hvorfor sikkerhed er vigtig, og hvad du selv skal gøre.

Film om sikkerhed på arbejdspladsen

Hvordan bruger du værktøjerne?

Brug værktøjerne til at lære mere om at søge arbejde i Danmark eller som forberedelse, inden du starter på en dansk arbejdsplads. Så er du bedre forberedt på, hvad du kan forvente at møde.

Formålet med værktøjerne er, at hjælpe dig:

 • til at blive god til at søge job i Danmark
 • til at blive en god arbejdskraft for danske virksomheder.

Hvorfor skal du lære mere om det danske arbejdsmarked?

Når du lærer om danske arbejdspladser, kulturen og sproget har du større chancer for at få og beholde et job i Danmark. Jo mere, du ved om at arbejde i Danmark, jo bedre kan du nemlig:

 • kommunikere med dine kolleger og chefer
 • løse arbejdsopgaverne
 • søge job
 • møde nye mennesker, som kan hjælpe dig med at få job.

Vi ønsker dig held og lykke med jobsøgningen!

Kan andre bruge værktøjskassen? Ja!

Vi opfordrer alle, der har kontakt til flygtninge og familiesammenførte til at anvende og distribuere værktøjerne på disse sider.

Værktøjerne er gratis og til fri afbenyttelse for alle, som hjælper flygtninge og familiesammenførte med at få job.

Ved gengivelse af værktøjerne krediteres Cabi - bedre arbejde til flere (2017).

Det kan fx være dig, der:

 • underviser på en sprogskole eller i et asylcenter
 • er ven eller bekendt med en flygtning/familiesammenført (eller på anden vis del af et frivilligt netværk)
 • som kollega eller leder samarbejder med flygtninge/familiesammenførte på danske arbejdspladser.

Finansiering

Værktøjerne er finansieret af Cabis resultatkontrakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og udviklet og kvalificeret i samarbejde med brugere og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til værktøjerne, er du velkommen til at kontakte projektleder Anne Friis Johansen. Du finder hendes kontaktoplysninger herunder:

Videoklip til inspiration

Du kan se ti små film af to til fire minutters varighed, hvor syv nydanske kvinder og deres ledere fortæller om deres erfaringer med at komme i arbejde. Kvinderne er ansat i virksomheder, som har fundet løsninger på udfordringer som manglende uddannelse og joberfaring, sprogvanskeligheder og helbredsproblemer.

Videoklippene viser, at barriererne kan overvindes - til både kvindernes og virksomhedernes store tilfredshed.

 1. Det handler om tillid og tryghed
 2. Lad din mand blive hjemme
 3. Det er dødvigtigt med en tovholder
 4. Jeg var træt af at gå hjemme
 5. Fysisk arbejde hjælper på humøret
 6. Vi er glade, når nydanskere søger arbejde her
 7. Det er bedre at arbejde
 8. Sprogskolen ud på arbejdspladsen
 9. Mange kan godt, hvis de tør
 10. Det tager lang tid at lære sproget, men det kommer!

Har du brug for råd og sparring?

Vores rådgivere har stor indsigt og praktisk erfaring med medarbejdere med flygtningebaggrund. Kontakt rådgiverne og få en dialog om mulighederne:

Læs mere om nydanskere og integration

Læs bl.a. om kulturelle misforståelser og om sikkerhed på arbejdspladsen:

Metode og værktøj

Vejen til job i Danmark

Det danske arbejdsmarked er sikkert ret anderledes end der, hvor du kommer fra. Her kan du lære mere om, hvordan man finder og søger job i Danmark.

Læs mere om vejen til job
Metode og værktøj

Bliv bedre til dansk

Jo mere dansk, man kan, jo bedre er dine chancer for at få et job. Her få du tips til, hvordan du øver dig i at blive god til dansk i din fritid, eller mens du er på en virksomhed i job eller praktik.

Få tips til at blive bedre til dansk
Metode og værktøj

Kulturelle misforståelser

Misforståelser kan let opstå, når man tænker forskelligt. Særligt, hvis man er fra forskellige kulturer og ikke nødvendigvis ser verden på samme måde.

Læs mere misforståelserne
Metode og værktøj

Sikkerhed på arbejdspladsen

Én af de ting, som kan være meget anderledes end dér, hvor du kommer fra, er sikkerheden på arbejdspladsen. Her kan du lære mere om, hvorfor sikkerhed er så vigtig, og hvad du som ny medarbejder skal være opmærksom på.

Læs mere om sikkerheden