Til dig i kommunen

Få viden, metoder og værktøjer til dit arbejde med at få flere med nedsat arbejdsevne i job.

I job med psykisk funktionsnedsættelse - tre eksempler

En psykisk funktionsnedsættelse er ikke en hindring for at kunne varetage et job eller blive en uundværlig del af virksomheden. I vores casekatalog har vi samlet tre eksempler - slå op på side fem, og bliv klogere!

Læs bl.a. om Bent, som har svært ved at styre tiden, efter han har været igennem en periode med stress og en depression. Han har nu fået bevilget en app, som holder styr på opgaveløsningen. Det giver ham ro.

Download 

- og print det til en kollega. 

VÆRKTØJ

Samtalekort

- Til dig, der skal tale om lønnede timer med virksomhederne

Det er ikke altid let at bringe lønnede timer på banen i dialogen med virksomheden.

Vi har udviklet nogle samtalekort, der giver dig i jobcentret inspiration til hvilke spørgsmål, du kan stille. 

Brug dem, når du skal ringe ud til en ny virksomhed, eller du fx møder en virksomhed, der gerne vil tilbyde praktik, men ikke mener, de har mulighed for at ansætte.

 

Hent kortene

- I Danmark har vi en lang tradition for at fastholde og inkludere mennesker med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Det kræver et fokus på at tænke udvikling fremfor afklaring.

Annette Juul Jensen, seniorkonsulent i Cabi

Få et fagligt forspring! 

Kom hjem med konkret viden og værktøjer, som styrker din faglige profil og kan omsættes direkte i dit arbejde. 

Find kursus

Viden og baggrund

Handicapkompenserende ordninger

Når en borger har en varig og betydelig funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for at knytte ekstra støtte til et job. Tag udgangspunkt i personens behov for støtte og tilrettelæg hjælpen derefter.

Læs mere
Viden og baggrund

Koordinerende sagsbehandler

Din rolle som koordinerende sagsbehandler retter sig både mod borgeren og mod dine samarbejdspartnere i den tværfaglige indsats.

Læs mere
Viden og baggrund

Det gode ressourceforløb

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du som koordinerende sagsbehandler planlægger indholdet i et ressourceforløb sammen med borgeren.

Læs mere om ressourceforløbet
Viden og baggrund

Dokumentation i det socialfaglige arbejde

At dokumentere i en sag kan ofte synes som en stor arbejdsopgave, der fjerner fokus og ressourcer fra det egentlige socialfaglige arbejde. Men det er værd at huske på, at kernen i det socialfaglige arbejde faktisk også er dokumentationsarbejdet.

Læs mere
Viden og baggrund

Inspiration til dit mentorarbejde

En mentor kan være den afgørende forskel, der forhindrer en langtidssygemelding eller får en ledig integreret på arbejdsmarkedet. Få viden og inspiration til, hvordan du arbejder med mentorer og mentorordninger.

Læs mere
Publikation

Socialt frikort til socialt udsatte

Cabi har udarbejdet en rapport og et inspirationskatalog for Rådet for Socialt Udsatte, som giver gennemarbejdede anbefalinger og råd til, hvordan ordningen med det sociale frikort i praksis bliver en succes.

Se publikationerne
Projekt

Til frivillige & fagprofessionelle

Skal du rådgive en veteran om jobmuligheder, er der hjælp at hente.

Dyk ned i indholdet