Jobcentrenes aktive indsats

Jobcentret kan have en rolle, når det drejer sig om at fastholde en medarbejder med et handicap/kronisk sygdom. Og de kan have en rolle, når det drejer sig om at sluse en ledig med et handicap eller en kronisk sygdom ind på arbejdsmarkedet.

I kan møde ledige med en varig og betydelig funktionsnedsættelse i hele jobcentret. Det kan være i ungeafdelingen, hvor erfaringen er, at en del af de unge har psykiske funktionsnedsættelser. Her kan det være en fordel tidligt at få de handicapkompenserende ordninger i spil, så der bliver taget hånd om udfordringerne.

Det kan også være blandt kontanthjælpsmodtagere, som har haft lange ledighedsforløb bag sig med mange afbrudte forløb. Her kan det vise sig, at årsagen er en funktionsnedsættelse, som kan kompenseres gennem de handicapkompenserende ordninger. Forsikrede ledige kan have en funktionsnedsættelse. Her kan en mindre arbejdspladsindretning være afgørende for at kunne blive på det ordinære arbejdsmarked og en isbryderordning kan være afgørende for en nyuddannet med en funktionsnedsættelse.

I fleksjobafdelingen kan det betyde mere velfungerende fleksjob, hvis I også har øje for mulighederne i de handicapkompenserende ordninger.

Mere end hver femte dansker i alderen 16-64 år har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem

En del af dem møder I også i jobcentret. For denne gruppe af ledige har I de sædvanlige redskaber at arbejde med – fx virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik har ofte en afgørende betydning, når ledige med et handicap skal i gang på arbejdsmarkedet.

Gennem virksomhedspraktik kan den ledige få:

  • afklaret realistiske jobmuligheder
  • et bedre billede af eventuelle begrænsninger
  • vurderet eventuelle skånebehov i praksis
  • skabt kontakt til en arbejdsplads
  • skræddersyet et kommende job.