Her er nøglen til flere med handicap i job

Med et nyt udspil til 128 millioner kr. har regeringen præsenteret et udspil til at få op mod 13.000 flere personer med handicap i job. De handicapkompenserende ordninger kan skaffe mange flere i job, hvis de bliver brugt mere end i dag, mener ekspert.

På den første dag i oktober 2018 præsenterede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) regeringens udspil til at få flere mennesker med handicap i job. Med udspillet fulgte også et handicappolitisk mål om, at 13.000 flere mennesker med handicap skal i job frem mod 2025, og regeringen afsætter 120 millioner kr. til en række initiativer på området.

Regeringen foreslår bl.a. en kortlægning af jobcentrenes handicapindsats og et styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene. Udspillet rummer desuden et forslag om at udbrede mere viden til virksomheder, kommuner og borgere. 

Ekspert: Handicapkompenserende ordninger kan bruges bedre

”Det er positivt, at regeringen vil have mere viden om handicap ud til medarbejderne i jobcentret, for det er der brug for. Vi har i Cabi gennemført projektet Kompensation til flere, og her erfarede vi, at medarbejderne internt i jobcentret ofte ikke ved nok om, hvor stort potentiale de handicapkompenserende ordninger har,” siger Anette Hansen, seniorkonsulent hos Cabi og handicapekspert.

”I samme projekt så vi også, at de handicapkompenserende ordninger kan være med til at bane vejen til arbejdsmarkedet for mennesker med psykiske lidelser, som af den grund har en funktionsnedsættelse. Så det er et vigtigt værktøj, som kan bruges meget bedre og bredere, end det bliver i dag,” fortsætter hun.

Nøglepersoner er et omdrejningspunkt

Alle jobcentre har i dag ansat en eller flere nøglepersoner, som er videnspersoner på handicapområdet, og det er nøglepersonerne, der behandler ansøgninger om handicapkompenserende ordninger. I regeringsudspillet lægges der op til, at nøglepersonsordningen bliver styrket.

”Nøglepersonerne er særdeles vigtige, fordi de er indgangen til de handicapkompenserende ordninger. De har en enorm viden, og i Kompensation til flere-projektet var en del af løsningen netop at styrke nøglepersonernes position i jobcentret. Vi kunne se, at det havde en markant effekt, når viden om nøglepersonerne kom ud til kollegaer i alle jobcentrets afdelinger og socialafdelingen. Det skabte simpelthen flere muligheder for borgere med funktionsnedsættelser, når flere medarbejdere i kommunerne fik gavn af nøglepersonernes viden. De handicapkompenserende ordninger blev brugt, og flere kom i job,” konstaterer Anette Hansen.

Ny platform med viden om handicap

I sit udspil foreslår regeringen desuden, at der etableres en permanent platform med viden om fire til seks forskellige handicap i forhold til beskæftigelse. Baggrunden for det er, at virksomheder, jobcentre og handicaporganisationer ifølge udspillet efterlyser bedre kendskab til de enkelte handicap og mulighederne for at komme i beskæftigelse.

I dag er viden på handicapområdet fragmenteret og svær at få fat på, fremgår det af udspillet.

Anette Hansen mener, at det er en god ide at etablere en platform med mere viden om handicap. Samtidig ser hun også, at der er flere muligheder i en sådan platform.

”Det er vores erfaring, at hvis vi skal have flere mennesker med handicap i job, er det meget vigtigt at få bygget bro mellem virksomhederne og jobcentrene. For virksomhederne er handicappet ikke det vigtigste. De vil gerne ansætte mennesker med handicap, hvis de får den rigtige vejledning og kompensation fra jobcentrene. Derfor skal vi også i vidensformidlingen fokusere på kompensation for funktionsnedsættelsen frem for at fokusere på det enkelte handicap,” siger Anette Hansen.

Endelig mener hun, at den skitserede platform i udspillet bør rumme viden om mere end fire-seks handicap.

”Den samme funktionsnedsættelse kan komme af mange forskellige lidelser eller handicap. Der kan fx være mange årsager til, at en person har nedsat hukommelse, så det er vigtigt, at det er funktionsnedsættelsen og ikke handicappet, der er omdrejningspunktet, hvis vi vil skabe job,” siger Anette Hansen.

Hun forklarer videre, at der er et stort potentiale for at flere mennesker med psykiske lidelser kan komme i job med de handicapkompenserende ordninger, hvis flere får mere viden om dem.

”Vi må ikke overse de psykiske lidelser, da der ofte medfølger barrierer som udgør et handicap. Og gruppen med psykisk sårbarhed udgør en større og større del af personer på overførselsindkomster. De opfattes måske ikke typisk som personer med et handicap, men værktøjerne på handicapområdet er effektive, når mennesker med psykiske lidelser skal i job,” siger Anette Hansen.

Mere viden om kompenserende ordninger

På Cabis hjemmeside kan du læse mere om, hvad de handicapkompenserende ordninger konkret går ud på og hvordan de kan understøtte, at flere kommer i job. Læs her